Smurtas artimoje aplinkoje. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujos redakcijos įgyvendinimas

Smurtas artimoje aplinkoje. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujos redakcijos...

Kas yra smurtas? Smurtas skirstomas į rūšis: fizinis, seksualinis, psichologinis ir ekonominis. Gali būti naudojamas vienos formos smurtas, tačiau dažniausiai pasitaiko keleto jų kombinacija, pavyzdžiui, seksualinis smurtas naudojamas kartu su fiziniu ir psichologiniu smurtu.

Fizinis smurtas – neteisėtas, tyčinis prieš asmens valią jo organizmui daromas fizinis poveikis, kuriuo siekiama atimti gyvybę, padaryti žalą sveikatai, atimti laisvę, sukelti bejėgišką būklę, fizinį skausmą ar kitokias fizines kančias.

Kaip atpažinti. Tai lengviausiai atpažįstama smurto forma, nes dažniausiai palieka žymes ant žmogaus kūno, tačiau neretai apie patirtą fizinę traumą galima spręsti iš pasikeitusio asmens elgesio ar emocijų. Fizinio smurto sukelta žala gali varijuoti nuo lengvo nubrozdinimo, mėlynių iki kaulų lūžių ar net gyvybei grėsmingų sužalojimų.

Seksualinis smurtas – tai situacija, kai kažkas priverstas dalyvauti nepageidaujamoje, nesaugioje arba žeminančio pobūdžio seksualinėje veikloje. Net jei asmuo yra sutuoktinis, sugyventinis, tokia prievarta yra seksualinis smurtas. Kartu su seksualiniu smurtu neretai naudojamas ir fizinis bei psichologinis smurtas.

Kaip atpažinti. Seksualinis smurtas šeimoje išryškėja tokiomis formomis kaip vertimas nusirengti, santykiauti prieš asmens valią, žiaurus lytinis santykiavimas, vertimas stebėti ar kartoti pornografinius veiksmus ir panašiai.

Psichologinis smurtas – tai pavojingas, visada sąmoningas, tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiantis jį baimintis, kad dėl tolesnių grasinančiojo veiksmų ar neveikimo atsiras kažkokių neigiamų padarinių, pavyzdžiui, grasinimas, kad jeigu partneris išeis susitikti su draugais, nebus įleistas namo, kai grįš.

Kai žmogus smurtauja psichologiškai, jis tarsi žaidžia su kito žmogaus mintimis, jausmais, savijauta. Tokiame santykyje yra prarandama lygybė tarp dviejų žmonių, nes vienas tampa tarsi stipresnis, kontroliuojantis ir valdingesnis, o kitas paklusnesnis ir nukentėjęs.

Kaip atpažinti. Tai sudėtingiausia atpažinti smurto rūšis. Psichologinis smurtas įgyja įvairias formas, pavyzdžiui, nuolatinė kritika, riksmai ir barniai, veiksmų laisvės varžymas, jausmų ignoravimas, įsitikinimų išjuokimas, melas, manipuliavimas asmeniu, draudimas išeiti į viešumą, trukdymas palaikyti santykius su giminaičiais ir draugais, viešas žeminimas, grasinimas nužudyti, sužaloti ar pagrobti vaikus, palikimas pavojingose vietose ir panašiai.

Visais atvejais psichologinis smurtas sukelia nemalonius jausmus, mažina savivertę ir verčia jaustis kaltu. Psichologinis smurtas taip pat gali kelti mintis, kad neva esi nestabilus ar psichiškai sutrikęs. Žmogumi, patiriančiu psichologinį smurtą, dažnai yra manipuliuojama.

Ekonominis smurtas – tai smurtas, susijęs su šeimos finansais. Jis gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, partneriui neleidžiama dirbti, iš jo atimamas uždarbis, verčiama prašyti pinigų savo ir vaikų reikmėms, neduodama pinigų būtiniausiems dalykams, kontroliuojamas šeimos biudžetas ir vienvaldiškai priimami finansiniai sprendimai, atsisakoma išlaikyti vaikus tiek gyvenant santuokoje, tiek skyrybų atveju ir panašiai.

Kaip atpažinti. Siekdamas kontroliuoti savo auką, smurtautojas tikslingai kuria aukos ekonominę priklausomybę nuo jo. Neretais atvejais prievartą kenčiantis asmuo gauna pajamas ar valdo turtą, tačiau galiausiai smurtautojas palaipsniui užvaldo aukos turimus resursus, taip atimdamas galią aukai pasipriešinti, priimti savarankiškus sprendimus ar nutraukti smurtinius ryšius su smurtaujančiu partneriu.

Piktnaudžiaudamas savo galia ir didėjančia aukos priklausomybe, smurtautojas užkerta kelią aukai dirbti ar siekti išsilavinimo, kas ateityje sukurtų galimybę geresnei darbinei karjerai ir didesnėms pajamoms gauti, riboja jos galimybę disponuoti asmeniniu arba šeimos turtu.

Smurtas gali būti naudojamas sąmoningai, siekiant išlaikyti galią ir kontrolę, kitais atvejais ketinimas gali būti nesąmoningas, tačiau paprastai siekiama išlaikyti ir įtvirtinti kito asmens (dažniausiai moters) paklusnumą, bejėgiškumą.

Smurtas artimoje aplinkoje nepriklauso nuo socialinės padėties, etninės kilmės, seksualinės orientacijos ar religijos. Smurtą šeimoje gali patirti tiek vyrai, tiek moterys, tačiau dauguma smurto aukų yra moterys.

Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo – asmuo, keliantis pagrįstą įtarimą, kad gali panaudoti smurtą artimoje aplinkoje.

Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku, ir (ar) vaikas, gyvenantis artimoje aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.

NUO 2023 M. LIEPOS 1 D. ĮSIGALIOJO LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO PAKEITIMAS.

Naujas įrankis kovai su smurtautojais, artimųjų apsauga, skubi pagalba ir kokybiškos paslaugos – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ORDERIS (toliau - Orderis). Policijos pareigūnui skyrus Orderį, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo 15 dienų laikotarpiui įpareigojamas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurto artimoje aplinkoje pavojų patyrusiu asmeniu. Toks asmuo gali būti įpareigotas nesiartinti orderyje nustatytu atstumu prie smurto pavojų patiriančio asmens ir kartu su juo gyvenančių pilnamečių ar nepilnamečių asmenų. Įstatymas leidžia įpareigoti pavojų keliantį asmenį asmenį nebendrauti, neieškoti ryšių su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu ir kartu su juo gyvenančiais asmenimis. Orderis galioja 15 dienų arba iki pradedamas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje ir skiriama bent viena kardomoji priemonė. Sprendimą dėl Orderio įteikimo arba neįteikimo asmenys turi galimybę skųsti, o jį išnagrinėti atsakingos institucijos privalo per 48 val.

Už Orderio pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė ir Administracinių nusižengimų kodekse nustatyti baudos dydžiai už Orderio nustatytų įpareigojimų nesilaikymą.

„Apsaugos nuo smurto orderis“ – informacinis vaizdo įrašas čia: https://www.youtube.com/watch?v=TRlSmm-ANpI

Taip pat nustatytas specializuotos kompleksinės pagalbos akreditavimo mechanizmas. Tai padės visoje šalyje teikti vienodai kokybiškas paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems smurtą.

Nustatytas privalomas temų apie moterų ir vyrų lygybę, nestereotipinius moterų ir vyrų vaidmenis, tarpusavio pagalbą, socialinius-emocinius gebėjimus, nesmurtinius konfliktų sprendimo būdus, teisę į asmens neliečiamybę integravimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Bus organizuojamos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, prevencijos ir pagalbos kompetencijų ugdymo veiklos pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams, policijos pareigūnams, teisėjams, prokurorams, visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių administracijų ir kitų institucijų darbuotojams. Numatoma šviesti visuomenę apie nusikalstamas veikas, turinčias smurto artimoje aplinkoje požymių, atsakomybės už jų padarymą neišvengiamumą.

Kiekvienoje savivaldybėje nuo š. m. liepos 1 d. veikia Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos.

Anykščių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija (toliau – Komisija) nagrinėja smurto artimoje aplinkoje klausimus, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms teikia pasiūlymus dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos įgyvendinimo, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims teikimo, smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų), atlieka kitas Komisijos veiklos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Komisijos institucinė ir personalinė sudėtis, nuostatai, posėdžių protokolų išrašai skelbiami čia: https://www.anyksciai.lt/struktura-ir-kontaktai/komisijos-ir-darbo-grupes/55

Statistika. Nuo 2023 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimui, iki 2023 m. rugsėjo 6 d. visoje Utenos apskrityje gauta 311 pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje (toliau – Pranešimai), taikyti 257 Orderiai: Anykščių rajone gauti 67 Pranešimai (birželio mėn. – 53,  liepos mėn. – 45, rugpjūčio mėn. – 53, rugsėjis (1-6 d.) – 8), taikyta 60 Orderių, neskirti - 7, 3 - apskųsti 3, tenkinti - 2, atmestas – 1; Utenos rajone gauti 66 Pranešimai, taikyti 47 Orderiai, neskirta – 19, apskųsta – 5, atmesti - 3, 2 tenkinti; Molėtų rajone – 51 Pranešimas, taikyti 43 Orderiai, neskirta – 8, skundų negauta; Ignalinos rajone – 49 Pranešimai, taikytas 41 Orderis, neskirta – 8, skundų negauta; Zarasų rajone – 41 Pranešimas, taikyti 32 Orderiai, neskirta – 9, skundų negauta; Visagino rajone – 37 pranešimai, taikyta Orderių – 25, neskirta – 12, skundų negauta.

JEI PATIRIATE BET KOKIOS RŪŠIES AR FORMOS SMURTĄ, ARBA PAŽĮSTATE KĄ NORS, KAS TAI PATIRIA, NEBIJOKITE KREIPTIS PROFESIONALIOS PAGALBOS Į POLICIJĄ, MEDICINOS ĮSTAIGĄ, TEISININKĄ, PSICHOLOGĄ.

KAI PAGALBOS REIKIA ČIA IR DABAR – KREIPTIS Į POLICIJĄ NUMERIU 112.

Jei smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo yra šalia ir nėra galimybės kalbėti telefonu, galima numeriu 112 išsiųsti SMS žinutę. Žinutė turėtų būti rašoma be lietuviškų raidžių, joje reikia nurodyti savo vardą ir pavardę, tikslų vietos adresą (savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimas, gatvės pavadinimas, namo ir buto numeris) ir kas atsitiko. Jei informacija bus neišsami, Bendrojo pagalbos centro pareigūnai turės ją tikslinti, tęsti susirašinėjimą ir reagavimas į pagalbos prašymą gali užtrukti. Todėl smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims rekomenduojama iš anksto susikurti SMS pranešimo šabloną su galimu pagalbos prašymo turiniu.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANTIS SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRAS:

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras, Jono Biliūno g. 7, Anykščiai 29113   Darbo laikas: 8.00- 17.00 val.

Tel. 861545464

El. p. anpagalba@gmail.com , anyksciumoterys@gmail.com

 

 

Parengė: L. Pagalienė, Anykščių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos pirmininkė, 2023-09-14

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •