REKOMENDACIJOS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ, ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ, SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS IR VADOVAMS

REKOMENDACIJOS ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ, ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ, SU JAUNIMU DIRBANČIŲ...

   Vadovaujantis Vyriausybės sprendimais organizacijos, dirbančios su jaunimu, privalo nevykdyti atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu komandų veiklų. Darbas su jaunuoliais iš erdvių ir centrų patalpų persikelia į nuotolinę erdvę. Todėl pateikiame rekomendacijas kaip siūlome darbą organizuoti ir fiksuoti nuo spalio 26 d. iki lapkričio 9 d.

RIBOJIMAI

 

Visoje Lietuvoje

Papildomi ribojimai karantine esančiuose miestuose*

Darbas su jaunimu (mobilus darbas su jaunimu ir atviras darbas su jaunimu)

 • Veiklas su jaunuolių grupe vykdome nuotoliniu būdu arba perkeliant užsiėmimus į lauką  (pvz., žygiai)
 • Veiklos su jaunuolių grupe vykdomos tik nuotoliniu būdu  

Darbas su jaunimu individualiai (mobilus darbas su jaunimu ir atviras darbas su jaunimu)

 • Centro ir (ar) erdvės patalpose jaunuolius konsultuoti laikantis saugaus atstumo, užtikrinant atitinkamas apsaugos priemones. Darbuotojas centro ir (ar) erdvės patalpose gali konsultuoti ne daugiau kaip vieną jaunuolį (t.y. gali būti teikiamos individualios konsultacijos)

 • Esant galimybei individualus konsultavimas vykdomas ir lauke laikantis nustatytų saugumo reikalavimų
 • Centro ir (ar) erdvės patalpose jaunuolius konsultuoti tik išimtiniais būtinais atvejais, laikantis saugaus atstumo, užtikrinant atitinkamas apsaugos priemones. Darbuotojas centro ir (ar) erdvės patalpose gali konsultuoti ne daugiau kaip vieną jaunuolį (t.y. gali būti teikiamos individualios konsultacijos)

 • Esant galimybei individualus konsultavimas vykdomas ir lauke laikantis nustatytų saugumo reikalavimų tik išimtiniais būtinais atvejais

Judėjimas ir apsauginės veido kaukės

      Apsaugines veido kaukes privaloma dėvėti:

 • Konsultuojant jaunuolius individualiai įstaigos patalpose
 • Viešose vietose būriuotis ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis (tarp grupių 2 m atstumas); Raseinių rajone – ne didesnės nei 2 asmenų grupės (tarp grupių 2 m atstumas)
 • Viešose ir uždarose erdvėse, transporte, viešose įstaigose privalomos apsauginės veido kaukės

   *SVARBU: Karantinas skelbiamas Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono savivaldybėse, taip pat pratęsiamas karantinas Raseinių rajono savivaldybėje. Žemėlapį rasite paspaudę čia.

Nuoroda apie naujausią informaciją.

   Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val.; Raseinių rajono savivaldybėje – iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24:00 val. 

   Darbą gatvėje su jaunimu vykdančioms organizacijoms dėl veiklų vykdymo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į JRD specialistą.

 • Kilus klausimams dėl veiklų organizavimo vykdant darbą su jaunimo, siūlome kreiptis ir konsultuotis su JRD specialistais.

   Norime pabrėžti, kad svarbiausia, jog su jaunais žmonėmis būtų palaikomas nuolatinis ryšys. Tokiu metu jauniems žmonėms yra ypač reikalingas darbuotojų palaikymas, galimybė su jais susisiekti. Taip pat labai svarbus jaunimo užimtumas karantino ir (ar) ekstremalios situacijos metu.

   Kiekvienam darbuotojui rekomenduojame susikurti tam tikrą darbo ritmą dienos ir savaitės. Svarbu nusistatyti ir laikytis darbo ritmo bei susitarimų su komanda bei jaunais žmonėmis. Sutarkite laiką, kada su jaunuoliais bus dirbama, pateikite jiems savo planuojamas veiklas ir planuokite kartu su jais.

 Darbuotojų, dirbančių su jaunimu nuotoliniu būdu, darbo diena turėtų susidėti iš:

  • Individualių konsultacijų, kurios gali būti skirtos jauniems žmonėms, jų tėvams ar kitiems artimiems žmonėms. Individualios konsultacijos teikiamos kaip pagalba jaunam žmogui įvairiose gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Individualios konsultacijos gali būti vykdomos internetu, telefonu ir susitikus įstaigos patalpose ar teritorijoje gyvai.
  • Grupinių užsiėmimų, kurie vyksta „online“, naudojant įvairias elektronines priemones. Svarbu, kad jaunuoliams būtų suteiktos galimybės naudotis jiems patogiomis ir prieinamomis priemonėmis. Grupiniai užsiėmimai turi būti vykdomi pagal viešai paskelbtą grafiką, kad kiekvienas jaunas žmogus tam tikru laiku galėtų prisijungti. Grupinių užsiėmimų intensyvumą nustato darbo su jaunimu komanda, tačiau rekomenduojame, kad toks darbas sudarytų ne mažiau kaip  2 val. per dieną
  • Darbo su komanda, kuris gali vykti komandos susirinkimų metu, kurie skirti aptarti jaunuolių situacijoms, darbe taikomiems metodai, planuojamoms vykdyti ir įgyvendinti veiklos ir t.t. Vertinama pagal tai, kaip taikomi metodai ir veiklos veikia ir kiek jaunuolių jose dalyvauja. Taip pat komandos galit turėti ir atvejų intervizijas ir/ar supervizijas.
  • Dienos planavimo, darbo su dokumentais.
  • Kita – tai gali būti užduotys, kurias skiria vadovas ir jas reikalinga atlikti.

   Dėl lankytojų skaičiavimo: rekomenduojame fiksuoti dalyvių skaičių, kurie dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose ir individualių konsultacijų skaičių. Galite naudoti kompiuteryje sukurtą lentelę, kurioje patys pažymėsite veikloje dalyvavusio asmens vardą, užsiėmimo tipą (individuali konsultacija, grupinės veiklos) ar kitą jums žinomą informaciją apie jį. Tikėtina, jog veiklos dalyvaus nuolatiniai centro lankytojai, todėl naujų asmenų pritraukimas dirbant nuotoliniu būdu gali sustoti. Jeigu pritrauksite naują asmenį – nepamirškite jo pažymėti prie unikalių dalyvių skaičiaus.

   Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams rekomenduojama:

 • Peržiūrėti projektų - programų ribose teiktus veiklų planus ir parengti atsarginius planus dėl veiklų pakeitimo.
 • Nusprendus atšaukti, pakeisti veiklas, nepamirškite pateikti prašymo su pakoreguotu veiklų planu atsakingiems JRD specialistams nurodant veiklas, kurias prašote atšaukti arba pakeisti kitomis.

   Svarbu! Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojai gali pirkti priemones (pvz. ZOOM programa ir panašiai), kurios reikalingos veiklos vykdymui elektroninėje erdvėje su jaunais žmonėmis.

NUORODA Į OFICIALIUS TINKLAPIUS:

https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-spalio-21-d)

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sia-savaite-koronaviruso-tyrimai-intensyviau-bus-vykdomi-21-oje-raudonosios-zonos-savivaldybeje  

Vyriausybės nutarimas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a5c8896143c11eb9604df942ee8e443?jfwid=nq76mwjlt 

Svarbiausią informaciją dėl koronaviruso rasite www.koronastop.lt.

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Eglė Došienė, el.p. egle.dosiene@jrd.lt., tel. 8-655 88322

Gintarė Stankevičienė, el.p. gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8-683 63179

Daugiau informacijos apie dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.


REKOMENDACIJOS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS ORGANIZACIJOMS

   Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) organizavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 14 d. pasirašyto įsakymo Nr. A1-411 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 52 punktu, 2020 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu sprendimu nuo 2020 m. spalio 26 d. skelbti karantiną dar dvylikoje Lietuvos savivaldybių, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamais duomenimis, kurie parodo, jog epidemiologinė situacija Lietuvoje blogėja, kasdien patvirtinama vis daugiau naujų COVID-19 užsikrėtimo atvejų bei  remdamasis Jaunimo savanoriškos tarnybos 2020 m. spalio 20 d. vykusio posėdžio (protokolo Nr. 4P- 86 (5.9)) sprendimais, rekomenduoja:  

 1. Jaunimo savanoriška tarnyba, organizuojama ir vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu gali būti vykdoma tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu, JST įgyvendinimo modelis gali būti mišrus (tiek nuotolinės, tiek kontaktinės veiklos), o Lietuvos Respublikos savivaldybėse, kuriose paskelbiamas karantinas, turi būti vykdoma tik nuotoliniu būdu, ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo trišalėje sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. 
 2. Nepaisant to, jog karantinas vis dar nėra paskelbtas valstybės lygmeniu, rekomenduojame visiems JST programos dalyviams ir juos priimančioms organizacijoms nuo 2020 m. spalio 26 d. savanoriškas veiklas organizuoti ir įgyvendinti nuotoliniu būdu, išskyrus tuo atveju, kai priimančios veiklos pobūdis reikalauja kontaktinių susitikimų ir veiklų.   SVO organizacijų mentoriams rekomenduojame susisiekti su priimančiomis organizacijomis (toliau - PO), kurios ir toliau prisiims atsakomybę įgyvendinti kontaktines veiklas, ir gauti informaciją apie priemones, kuriomis užtikrinama savanorių sveikatos apsauga ir galimų rizikų valdymas. 
 3. Jei savivaldybėse, kuriose nėra paskelbtas karantinas, veiklos įgyvendinimos kontaktiniu būdu arba įgyvendinimas mišrus JST modelis (tiek kontaktinės, tiek nuotolinės veiklos), rekomenduojame savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų (toliau - SVO organizacija) mentoriams stebėti epidemiologinę situaciją tiek pačioje savivaldybėje, tiek apskrityje, reaguoti į galimas rizikas bei informuoti Departamento specialistus apie atsiradusius atvejus. 
 1. PO atsiradus bent vienam COVID-19 užsikrėtimo atvejui (administracija, darbuotojai, lankytojai, savanoriai ar kt.), visi JST dalyviai privalo pradėti savanoriškos veiklos įgyvendinimą nuotoliniu būdu, o organizacijai neturint galimybės įgyvendinti savanorišką veiklą nuotoliniu būdu - keisti priimančią organizaciją arba stabdyti JST.

SVARBU: Jei JST savanorio formaliojo ugdymo įstaigoje ar kitose įstaigose, kuriose jis lankosi, buvo paskelbta saviizoliacija, savanoris privalo apie tai informuoti savo PO ir pereiti į savanoriškos veiklos vykdymą nuotoliniu būdu.

 1. Siekiant užtikrinti sklandų JST programos įgyvendinimą, kai programos dalyvis neturi galimybės atlikti tarnybos nuotoliniu būdu ir nenori ar negali keisti PO dėl įvairių aplinkybių (PO dėl epidemiologinės situacijos negali užtikrinti reikiamo savanorių užimtumo ir kokybiško veiklų įgyvendinimo, kitos savivaldybėje veikiančios PO jau priima maksimalų savanorių kiekį, kiek suteikia teisę priimti akreditacija, organizacijos veikla neatitinka savanorių interesų ir kt.), savanoris turi galimybę pateikti motyvuotą prašymą JST komisijai ir stabdyti tarnybą ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui. 

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

Sandra Gaučiūtė, tel. 8 633 21906, el.paštas sandra.gauciute@jrd.lt

Archyvą rasite čia.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •