Primename, kad galite teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti 2022–2023 mokslo metams

Primename, kad galite teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo maitinimo ir...

   Tėveliai, primename, kad galite teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti 2022–2023 mokslo metams.

Svarbu: nuo rugsėjo 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams mokyklose bus organizuojami nemokami pietūs. Prašymų teikti nereikia.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

  1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  2. parama mokinio reikmenims įsigyti – 2 BSI (92 Eur per kalendorinius metus)

   Ši parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose, pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą. Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

   Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

  • 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (220,50 Eur);
  • 2 VRP dydžiai (294 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

*bazinis socialinės išmokos dydis (BSI)  46 Eur
* valstybinės remiamos pajamos (VRP) 147 Eur

Prašymą-paraišką galima pateikti:

  • dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bei nemokomo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.;
  • dėl nemokamo maitinimo – visus metus.

   Prašymą vienas iš vaiko tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų) gali pateikti Anykščių rajono savivaldybės įsteigtos mokyklos, kurioje mokosi vaikai (įvaikiai), atsakingam darbuotojui, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (J. Jablonskio g. 32, Anykščiai) ar socialinio darbo organizatoriui seniūnijoje. Prašymus galima pateikti ir elektroniniu būdu prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos adresu http://www.spis.lt.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •