Valstybinė kultūros paveldo komisija lankėsi Burbiškio ir Raguvėlės dvaruose

Valstybinė kultūros paveldo komisija lankėsi Burbiškio ir Raguvėlės dvaruose

   Valstybinė kultūros paveldo komisija, vykdydama Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatyme numatytas funkcijas bei įgyvendindama Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2022–2024 m. strateginį veiklos planą bei 2022 m. numatytas vykdyti priemones, rugsėjo 8–9 dienomis vyko į išvažiuojamąjį posėdį, kurio metu apžiūrėjo kai kuriuos šiaurės Lietuvos dvarus, išgirdo objektų savininkų ir vietos valdžios atstovų nuomones ir pasiūlymus dėl esamų problemų ir efektyvesnės dvarų bei kitų kultūros paveldo objektų apsaugos. Rugsėjo 8 dieną Valstybinė kultūros paveldo komisija kartu su Anykščių rajono savivaldybės atstovais, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio–Utenos skyriaus specialistais lankėsi Burbiškio ir Raguvėlės dvaruose, kur susitiko su šių objektų savininkais. Valstybinė kultūros paveldo komisija mano, kad šie susitikimai prisidės prie kultūros paveldo apsaugos problemų identifikavimo ir jų sprendimų paieškos bei pasidalinimo gerųjų praktikų žinia.

   Valstybinė kultūros paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Valstybinės kultūros paveldo komisijos misija – teikiant ekspertinius siūlymus ir įžvalgas, bendradarbiaujant su institucijomis ir visuomene dalyvauti formuojant efektyvią integralią kultūros paveldo apsaugos valstybės politiką ir strategiją, siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir perdavimą ateities kartoms, išsaugoti šias vertybes, kaip autentiškas Lietuvos ir jos regionų istorijos, kultūros bei meno liudytojas bei valstybės tapatumo pamatą.

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •