Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas 2020 metais Anykščių rajono savivaldybėje

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas 2020 metais Anykščių rajono savivaldybėje

   Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonė įgyvendinama pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę  2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“. Ši priemonė Anykščių rajono savivaldybėje pradėta įgyvendinti 2009 m.

   2020 m. gegužės 22 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-309 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Verslumo skatinimo programos savivaldybėje tikslas – remti ir skatinti verslumą, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių kūrimąsi ir plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą Anykščių rajone, didinant gyventojų užimtumą, prioritetinėmis laikant veiklas, kurios prisideda prie Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2025 metų plėtros plano įgyvendinimo.

   2020 metais smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonės įgyvendinimui buvo numatyta 30 000,00 eurų. Vadovaujantis Aprašu, atsižvelgiant į pareiškėjų pastabas ir Aprašą rengusios darbo grupės rekomendacijas, supaprastinta paraiška, numatytos šešios pagrindinės remiamų veiklų kryptys. Lėšos buvo skiriamos kompensavimo būdu. Kvietimas teikti paraiškas tęstinis, paraiškas galima buvo teikti 4 mėnesius, iki spalio 30 d. imtinai.

   Paraiškas pateikė 14 pareiškėjų, kurių planuojama projektų vertė  paraiškose – 110 821,12 eurų, prašoma paramos suma – 56 956,88 eurų. Įvertinus gautas paraiškas, finansavimas skirtas 10 projektų, kuriems paskirstyta visa numatyta 30 000,00 eurų parama.

   Vadovaujantis Aprašu, užpildant vieną paraišką, vienu metu galima buvo kreiptis dėl paramos iki 4 finansuojamų veiklų. Šia galimybe pasinaudojo vienas pareiškėjas, du prašė finansuoti tris veiklas, vienas – dvi, visi kiti – po vieną veiklą. Galima kompensacija irgi įvairi, nuo 100 eurų iki 10 000,00 eurų, priklausomai nuo pateikto projekto vertės. Mažiausia pateikto projekto vertė buvo 84,70 eurų, didžiausia – 22 264,13 eurų. Atitinkamai ir kompensacijos – nuo 70,00 eurų iki 10 000,00 eurų,.

   Vadovaujantis Aprašo 9 punktu buvo numatytos šešios pagrindinės remiamų veiklų kryptys. 2020 metais populiariausia tarp pareiškėjų buvo verslo idėjos / plėtros projektų, inovacijų dalinis kompensavimas, pagal kurią galima buvo kreiptis dėl dalinės, iki 50 proc. kompensacijos, nuo 1 000,00 eurų iki 10 000,00 eurų. Iš 14 pareiškėjų 10 kreipėsi dėl šios veiklos krypties kompensavimo. Finansavimas skirtas šešiems projektams, iš kurių penki įgyvendino naują idėją savo versle ir vienas skyrė lėšas verslo plėtrai.

   Antroje vietoje – viešinimo bei reklamos priemonių dalinis kompensavimas (šeši pareiškėjai, finansuota keturi), toliau – naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų kompensavimas, naujai įsteigtų darbo vietų dalinis kompensavimas, verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimo išlaidų kompensavimas. Nors nei vieno pareiškėjo nesulaukė vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas, skirta parama 2020 metais Anykščių rajone padėjo sukurti dvi naujas darbo vietas vyresniems nei 50 m. anykštėnams.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •