Šiandien gautos 576 COVID-19 ligos vakcinos

Šiandien gautos 576 COVID-19 ligos vakcinos

   Šiandien Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centras gavo 276 „Pfizer“ ir 300 „AstraZeneca“ pagamintos vakcinos nuo COVID-19 ligos vakcinavimui.

   Šios vakcinos dozės remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ bus skirtos žemiau nurodytoms gyventojų grupėms.

Pirma vakcinos doze bus skiepijami:

*„asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn., išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.1.4.3 papunktyje“,

*„asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių  programas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose“,

*asmenys sulaukę 80 m. ir vyresni.

Antra vakcinos doze bus skiepijami likę:

*Aknystų socialinės globos namų darbuotojai,

*Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai,

*paslaugų teikėjai socialinėms įstaigoms,

*odontologai.

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •