Š. m. gruodžio 17 d. 16.00val. šaukiama išplėstinė Svėdasų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Š. m. gruodžio 17 d. 16.00val. šaukiama išplėstinė Svėdasų seniūnijos seniūnaičių sueiga

  Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų 2018 m. gegužės 30 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-163, 13 ir 27 punktu šaukiama išplėstinė seniūnaičių sueiga

Išplėstinės sueigos data: 2019-12-17 laikas 16.00val.

Išplėstinės sueigos vieta: Svėdasų seniūnijos salė

Darbotvarkė:

  1. Dėl sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.
  2. Dėl įgyvendintų projektų pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ rezultatų vertinimo.

   Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje kviečiami dalyvauti Svėdasų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiai ir minėtos seniūnijos teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninės organizacijos, ketinančios dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, turi pateikti sueigą organizuojančiam asmeniui (seniūnui) pranešimą dėl dalyvavimo sueigoje, nurodant deleguojamo atstovo kontaktinius duomenis bei įgaliojimo terminus.

   Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti Svėdasų seniūnijos teritorijoje, veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai bus įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

Kontaktinis asmuo: Rolandas Pajarskas tel. 861496435 el. paštas: rolandas.pajarskas@anyksciai.lt

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •