PRADEDAMA RENGTI 2024–2027 METŲ ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

PRADEDAMA RENGTI 2024–2027 METŲ ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Š. m. birželio 27 d. Anykščių rajono savivaldybės salėje vyko pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus atstovų susitikimas, kuriame buvo pristatyta Anykščių miesto vietos veiklos grupės rengiamos 2024–2027 m. Anykščių miesto vietos plėtros strategijos gairės ir du 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždaviniai:   4.7. „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9. „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Anykščių miesto vietos veiklos grupė, kurios nariai yra 3 sektorių atstovai – bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo įmonių bei valdžios institucijų atstovai (Anykščių rajono savivaldybės taryba), kviečia iki 2023 m. liepos 9 d. elektroniniu paštu anyksciumvvg@gmail.com teikti projektines idėjas, kurios padėtų rasti atsakymus į klausimus:  Ką galima tobulinti ir kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Anykščiuose? Į kokias problemines sritis Anykščiuose būtina investuoti Strategijos lėšas ir kiek preliminariai lėšų tam reikėtų?

Lentelė projektinėms idėjoms

Susitikimo medžiaga

 

                                                                        Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •