POTVARKIS Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 46-ojo posėdžio sušaukimo

POTVARKIS Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 46-ojo posėdžio sušaukimo

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

POTVARKIS

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 46-ojo posėdžio sušaukimo

2022 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-MP-36

Anykščiai

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 ir 8 dalimis, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 212 ir 220 punktais,

                      š a u k i u 2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 46-ąjį posėdį ir t e i k i u svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-294).

            Pranešėja – Vida  Bužinskienė

 1. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygų keitimo (1-T-290).
 2. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir pakeitimo Anykščių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse (1-T-295).

            Pranešėja – Daiva  Gasiūnienė

 1. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo (1-T-291).
 2. Dėl UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo (1-T-293).
 3. Dėl Nemokamo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Anykščių rajone nustatymo (1-T-292).

            Pranešėjas – Ramūnas Blazarėnas

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-183 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-276).
 2. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-184 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės Antano Baranausko literatūrinės premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-277).

            Pranešėja – Kristina Jakubauskaitė-Veršelienė

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-16 „Dėl piniginės socialinės paramos Anykščių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-281).
 2. Dėl vidutinių kieto kuro kainų būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti išlaidų kompensacijoms skaičiuoti patvirtinimo (1-T-282).
 3. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-67 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-298).

            Pranešėja – Ieva Gražytė

 1. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje patvirtinimo (1-T-283).
 2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo (1-T-286).
 3. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje patvirtinimo (1-T-289).
 4. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje patvirtinimo (1-T-284).
 5. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje patvirtinimo (1-T-285).
 6. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje patvirtinimo (1-T-287).
 7. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje patvirtinimo (1-T-288).
 8. Dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (1-T-299).

            Pranešėja – Jurgita Banienė

 1. Dėl turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sutikimo sumokėti skolinius įsipareigojimus ir su turto eksploatavimu susijusias išlaidas (1-T-275).
 2. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Anykščių rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (1-T-279).
 3. Dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamųjų daiktų pradinių pardavimo kainų nustatymo (1-T-280).
 4. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo (1-T-296).
 5. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-210 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ pakeitimo“ (1-T-297).
 6. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-298 „Dėl viešosios įstaigos „Sveikatos oazė" teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (1-T-300).

            Pranešėja – Vilma Vilkickaitė

Informacija. Informacija apie  Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano įgyvendinimą.

           Pranešėja – Jurgita Banienė

Informacija. Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą.

           Pranešėja – Ligita Kuliešaitė

Mero pavaduotojas, pavaduojantis merą                                                                       Dainius Žiogelis

Sprendimų projektai

 

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:

2022 m. rugsėjo 27 d. (antradienį).

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab.

Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab.

Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.

Komitetų darbotvarkės

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •