POTVARKIS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 13-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

POTVARKIS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 13-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

POTVARKIS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 13-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2020 m.  kovo   25    d. Nr. 1-MP-11 Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 ir 8 dalimis, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 212 ir 220 punktais,

š a u k i u 2020 m. balandžio 2 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 13-ąjį posėdį ir t e i k i u svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-36 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-115)

Pranešėja – V. Bužinskienė

 1. Dėl pritarimo projektui „A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus pastato-fondų saugyklos modernizavimas ir pritaikymas kompleksinei kultūros paslaugų veiklai“ (1-T-120)

Pranešėja – V. Vilkickaitė

 1. Dėl apgyvendinimo krizių centre paslaugos Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo apgyvendinimo krizių centre paslaugos kainai (1-T-128)

Pranešėja – I. Gražytė

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-127)

Pranešėjas – S. Aštrauskas

 1. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo (1-T-90)

Pranešėjas – L. Šulskus

 1. Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transportu maršrutais karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu (1-T-132)

Pranešėjas – L. Šulskus

 1. Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute nustatymo 2020–2021 mokslo metams Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose (1-T-98)

Pranešėja – N. Pranckevičienė

 1. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų skaičiaus grupėse ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020–2021 mokslo metams  Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo (1-T-110)

Pranešėja – N. Pranckevičienė

 1. Dėl Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Anykščių meno mokyklos nuostatų patvirtinimo (1-T-111)

Pranešėja – N. Pranckevičienė

 1. Dėl Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Raguvėlės pradinio ugdymo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos nuostatų pakeitimo (1-T-121)

Pranešėja – N. Pranckevičienė

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į kandidatų į uždarųjų akcinių bendrovių „Anykščių vandenys“ ir „Anykščių šiluma“ į valdybų narių atrankos komisiją (1-T-118)

Pranešėja – A. Savickienė

 1. Dėl viešajai įstaigai Anykščių turizmo ir verslo informacijos centrui perduodamo dalininko įnašo (1-T-130)

Pranešėja – A. Savickienė

 1. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio teritorinei ligonių kasai (1-T-131)

Pranešėja – A. Savickienė

Meras                                                              Sigutis Obelevičius

Sprendimų projektai

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ MENŲ INKUBATORIUJE – MENŲ STUDIJOJE, DIDŽIOJOJE SALĖJE (adresas: J. Biliūno g. 53, Anykščiai, įėjimas iš upės pusės).

Tarybos posėdis uždaras.

Nerekomenduojama dalyvauti vyresnio amžiaus Tarybos nariams bei Tarybos nariams sergantiems lėtinėmis ligomis.

Posėdyje negali dalyvauti Tarybos nariai, kuriems, remiantis LRV 2020-03-14 nutarimu Nr. 207, taikoma privaloma 14 dienų izoliacija.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. kovo 31 d. (antradienį)  Anykščių rajono savivaldybės administracijos patalpose, I a. salėje (108 kab.):

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10.00 val.,  I a. 108 kab.

Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.30 val., I a. 108 kab.

Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val., I a. 108 kab.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 14.30 val.,  I a. 108 kab.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •