Pasitarimas dėl Savižudybių prevencijos savivaldybėje įgyvendinimo

Pasitarimas dėl Savižudybių prevencijos savivaldybėje įgyvendinimo

    Anykščių rajono savivaldybėje  pagal  Rotary International parengtą globalaus projekto  ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą, Rajono Tarybai patvirtinus Reagavimo į savižudybių riziką Anykščių rajone veiksmų  algoritmus ir savižudybės rizikos įvertinimo ir rekomenduojamų veiksmų atmintinę, siekiant visų pagalbos teikėjų glaudesnio bendradarbiavimo ir  kuo operatyvesnio pagalbos teikimo žmogui, atsižvelgiant į šių metų teikiamos pagalbos patirtį, savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vida Dičiūnaitė balandžio 12 dieną organizavo visų pagalbą teikiančių Anykščių rajono institucijų : Psichikos sveikatos centro, Pirminės sveikatos priežiūros centro, ligoninės, Švietimo pagalbos tarnybos, Socialinių paslaugų centro, savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Greitosios pagalbos, savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų pasitarimą. Buvo aptartas detalesnis pagalbos teikėjų funkcijų pasidalinimas, bendradarbiavimas kartu sprendžiant problemas, probleminės situacijos teikiant pagalbą, įvairios rizikos, konfidencialumo ir operatyvumo, visuomenės informavimo apie pagalbos galimybes problemos. Sutarta labiau koordinuoti veiksmus siekiant skubios ir realios pagalbos krizę išgyvenančiam žmogui, ir vaikui, ir suaugusiam.

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •