Nuo kokio amžiaus vaikai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priimami ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą?

Nuo kokio amžiaus vaikai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priimami ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo...

   Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam kalendoriniais metais sueina 5 metai, t. y. gim. 2019 m. iki balandžio 30 d. ir gali būti pradedamas vaikui, gim. 2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje.

   Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (t. y. gim. 2018 m.).

   Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, t. y. gim. 2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., tėvams (globėjams) siūloma nuo gegužės 1 d. kreiptis į Anykščių švietimo pagalbos tarnybą (adresu Muziejaus g. 20, Anykščiai) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Šios tarnybos rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).

   Jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, tai jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu ir Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu.   

 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •