KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO INFORMACIJA

   2023 m. lapkričio 27 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti :

   Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pakalnių kaimo Stasio Kauniečio Sodybos (u. k. 34002), Anykščių raj. sav., Sodeliškių k. 3, Kavarsko sen., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (siūloma tikslinti šio komplekso ir jo kompleksinių dalių vertingąsias savybes, nebenustatyti kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžio, keisti kompleksinės dalies – Tvarto (u. k. 35662) pavadinimą  į Tvarto liekanas).

Statusas (u. k. 34002) – registrinis.

Objektas patenka į Pakalnių gatvinio kaimo (u. k. 10307) teritoriją. 

   Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė  Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. +370 61561626.

 

 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •