Atidarytas Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinys

Atidarytas Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinys

   Šiandien oficialiai įvyko Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinio atidarymas. Buvusios Troškūnų ligoninės patalpose naujai įsteigtame padalinyje planuojamos teikti ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos (senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia) bei laikino atokvėpio paslaugos.

   Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo  priežiūros ir (ar) slaugos.

   Globos namų naujai atidarytame Troškūnų padalinyje vienu metu socialines paslaugas galės gauti 40 asmenų:

  • laikino atokvėpio paslaugas 4 asmenys,
  • trumpalaikės socialinės globos paslaugas 6 asmenys,
  • ilgalaikės socialinės globos paslaugas 30 asmenų.

   Globos namų veiklos tikslas – teikti trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugas nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, deklaravusiems gyvenamą vietą Anykščių rajone, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra.

   Šiuo metu globos namuose jau apgyvendinti 5 asmenys. Anykščių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų organizavimo komisijos siūlymu yra priimti sprendimai dėl socialinių paslaugų teikimo Troškūnų padalinyje 7 asmenims, kurie greitu metu bus apgyvendinti globos namuose.

   Į Troškūnų padalinį žada atvykti ir asmenys, kuriems šiuo metu trumpalaikės socialinės globos paslaugos yra teikiamos kitų rajonų socialinės globos įstaigose.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •