Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų/gyvenamųjų namų pirkimą Anykščių rajone

      Anykščių rajono savivaldybės administracija, steigdama bendruomeninius vaikų globos namus, vykdo butų/gyvenamųjų namų pirkimą. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

      Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 51573, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas – ieva.grazyte@anyksciai.lt.

      Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: gyvenamieji būstai –  butas (-ai) /namas (-ai) su patogumais Anykščių rajone (smulkesnė informacija pateikiama pridedama Būstų pirkimo sąlygų apraše, II skyriuje).

      Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

      Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2018 m. liepos 25 d. 12.00 val.

      Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2018-07-11).

       Būstų pirkimo sąlygų aprašas

       Paraiškos forma

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •