Anykščių rajono kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra žiemos laikotarpiu

Anykščių rajono kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra žiemos laikotarpiu

   UAB ,,Ecoservice projektai“ nuo 2020 m. spalio 28 d. yra atsakinga įmonė už Anykščių miesto ir Anykščių rajono Anykščių seniūnijos kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą.

   Vadovaujantis techninėmis specifikacijomis, Anykščių miesto gatvės, šaligatviai turi būti nuvalyti nuo sniego ir (ar) pabarstyti iki 7.00 val.

   Gatvės ir šaligatviai valomi nuo sniego tada, kai baigiasi snygis. Esant dideliam snygiui miesto gatvės ir jų priklausiniai barstomi, valomi papildomai.

   Parengti Anykščių miesto gatvių, kelių žiemos tarnybos maršrutai miesto gatvėms ir šaligatviams prižiūrėti žiemos laikotarpiu (pridedama). Anykščių miesto gatvės išskirtos į dvi grupes, t. y. I ir II maršrutą, atsižvelgiant į transporto judėjimo, gatvėse esančius švietimo, sveikatos priežiūros, visuomeninius objektus ir kt. Anykščių miesto orientacinės kelių, gatvių žiemos laikotarpiu priežiūros apimtys:

 • Miesto gatvės, keliai – 51.8 km*;
 • Miesto šaligatviai, dviračių takai, automobilių parkavimo aikštelės – 95 300 m2*.

   Šiuo metu Anykščių miesto kelių, gatvių žiemos laikotarpiu priežiūrai taikomi įkainiai:

 • Gatvių barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis (chloridų mišiniu) arba (smėlio/žvyro-chloridų mišiniu) žiemos laikotarpiu, įskaitant medžiagos vertę, 1000 m2 kaina su PVM – 7,87 Eur.;
 • Gatvių važiuojamosios dalies nuvalymas nuo sniego, 1 km kaina su PVM – 10,23 Eur.;
 • Šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, laiptų barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis (specialiu tirpinimo mišiniu) žiemos laikotarpiu, įskaitant medžiagų vertę, 1000 m2 kaina su PVM – 6,66 Eur.;
 • Šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, laiptų valymas nuo sniego 1000 m2 kaina su PVM – 4,24 Eur.

   Kelių gatvių ir jų priklausinių paslaugos atliekamos iš kasmet skiriamų finansavimo šaltinių: Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Savivaldybės biudžeto lėšų.

   Miesto šaligatvių, dviračių takų priežiūra nuo 2020 m. spalio 28 d. vykdoma mechanizuotai ir maža dalis rankiniu būdu. Mechanizuotas metodas taikomas pirmą kartą, tačiau yra vietų, kur valoma rankiniu būdu nes:

 • šaligatvių pločio, bortų aukščio (sena statyba, reikalaujanti atnaujinimų);
 • medžių šakų (trukdo mechanizmams efektyviau, greičiau judėti, atliekant darbus);
 • senos statybos apšvietimo tinklų (trukdo mechanizmams efektyviau, greičiau atlikti darbus).

   Nuo 2020 m.  gruodžio 17 d. dienos už  Anykščių rajono Andrioniškio, Viešintų, Troškūnų, Traupio ir Svėdasų seniūnijų kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą yra atsakinga UAB ,,Ukmergės versmė“, o už Kavarsko, Kurklių, Skiemonių ir Debeikių kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą atsakinga įmonė  UAB ,,Kurklių karjeras“.

   Anykščių rajono seniūnijose žiemos sezono metu sniegas nuo kelių valomos pagal seniūnų nurodytą eiliškumą. Iki 7.00 val. turi būti nuvalyti tie keliai, privažiavimai, kuriais vežami moksleiviai į mokyklas, keliai iki ambulatorijų ir kt., visi kiti keliai ir kitos teritorijos, kurios valomos pagal seniūnų nurodymą, nustojus snygiui turi būti nuvalytos ne vėliau kaip per 72 valandas.

   Anykščių rajono seniūnijų kelių, gatvių ilgiai (kelių, gatvių žiemos laikotarpiu priežiūros apimtys):

 • Andrioniškio seniūnija – 46,045 km;
 • Anykščių seniūnija – 278,511 km;
 • Debeikių seniūnija – 156,514 km;
 • Kavarsko seniūnija – 185,794 km;
 • Kurklių seniūnija – 204,566 km;
 • Skiemonių seniūnija – 121,979 km;
 • Svėdasų seniūnija – 157,276 km;
 • Traupio seniūnija – 88,528 km;
 • Troškūnų seniūnija – 181,742 km;
 • Viešintų seniūnija – 115,129 km.

   Iš viso kelių, gatvių Anykščių rajono seniūnijose – 1536,084 km.*

   Šiuo metu Anykščių miesto kelių, gatvių žiemos laikotarpiu priežiūros taikomi įkainiai:

 • Gatvių važiuojamosios dalies nuvalymas nuo sniego, kai vidutinis plotis  5 m  ir sniego dangos storis 6–40 cm, 1 km kaina Anykščių seniūnijoje – 36,3 Eur. su PVM (atsakinga įmonė UAB ,,Ecoservice projektai“);
 • Gatvių važiuojamosios dalies nuvalymas nuo sniego, kai vidutinis plotis  5 m  ir sniego dangos storis 6–40 cm, 1 km kaina Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Debeikių seniūnijose – 21,36 Eur. su PVM (atsakinga įmonė UAB ,,Kurklių karjeras“);
 • Gatvių važiuojamosios dalies nuvalymas nuo sniego, kai vidutinis plotis  5 m  ir sniego dangos storis 6–40 cm, 1 km kaina Andrioniškio, Viešintų, Troškūnų, Traupio, Svėdasų seniūnijose – 21,11 Eur. su PVM (atsakinga įmonė UAB ,,Ukmergės versmė“).

    Anykščių rajono seniūnijų šaligatvių priežiūros apimtys žiemos:

 • Andrioniškio seniūnija – 987 m2;
 • Debeikių seniūnija – 1 393 m2;
 • Kavarsko seniūnija – 2 600 m2;
 • Kurklių seniūnija – 3 230 m2;
 • Skiemonių seniūnija – 1 350 m2;
 • Svėdasų seniūnija – 3 154 m2;
 • Traupio seniūnija – 1 140 m2;
 • Troškūnų seniūnija – 2 008 m2;
 • Viešintų seniūnija – 2 700 m2.

Iš viso šaligatvių Anykščių rajono seniūnijose – 18 562 m2*

   Šiuo metu Anykščių miesto kelių, gatvių žiemos laikotarpiu priežiūros taikomi įkainiai:

 • Šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų priežiūra žiemos laikotarpiu, 100 m2 kaina 1,82 (neaišku) su PVM (atsakinga įmonė UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“).

 

Anykščių miesto šaligatvių prie daugiabučių namų, laiptų, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikštelių, skverų, parkų, privažiavimų prie daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra žiemos laikotarpiu

   Anykščių miesto šaligatvių prie daugiabučių namų, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikštelių, skverų, parkų, privažiavimų prie daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra žiemos laikotarpiu vykdoma vadovaujantis 2020 m. liepos 01 d. sutartimi Nr. 1-SU-260, sudaryta su UAB Anykščių komunaliniu ūkiu.

 • Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų su danga valomas plotas 63207 m2.

   Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad sniegas turi būti valomas iki 16.00 val., o prisnigus naktį - iki 7.00 val. ryto (savaitgaliais ir išeiginėmis dienomis iki 8.00 val.), išskyrus atvejus kai to negalima padaryti dėl objektyvių priežasčių. Slidumą mažinančios medžiagos pradedamos barstyti esant slidžiai dangai, lijundrai arba plikšalai. Turi būti užtikrinta, kad pasibaigus pūgai ar iškritus gausiam sniegui, šaligatviai ir takai turi būti pradėti valyti ne vėliau kaip per 1 valandą.

 • Automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių namų ir įvažiavimų į kiemus valomas plotas 32711 m2.

   Sniegas turi būti valomas rankiniu ar mechanizuotu būdu, renkamos šiukšlės. Nesant sniego, automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai į kiemus turi būti prižiūrimi pagal vasaros sezonui keliamus reikalavimus. Priežiūra atliekama kartą per mėnesį. Esant poreikiui, priežiūra gali būti vykdoma ir kitokiu periodiškumu.

 • Laiptų, esančių bendro naudojimo teritorijose valomas plotas 2177 m2.

   Turi būti užtikrinta, kad laiptų danga būtų švari ir neslidi. Prisnigus, pripusčius ar apledėjus turi būti nuvalomas sniegas, nuo laiptų paviršiaus nuskutamas ledas (per visą plotą),  pabarstoma slidumą mažinančiomis priemonėmis. Gausiai pasnigus, pripusčius, esant plikšalai ar apledėjus, laiptai turi būti nuvalyti ir pabarstyti ne vėliau kaip per valandą pagerėjus oro sąlygoms, tačiau ne vėliau kaip iki 16 val., o prisnigus nakties metu, ne vėliau kaip iki 7.00 val. ryto. Jei laiptai yra iš metalo grotelių konstrukcijos – turi būti užtikrinta, kad po pakopomis susikaupęs sniegas butų pašalinamas taip, kad laiptai nepasidarytų slidūs.

   Šaligatvių valymas, šlavimas, sniego valymas, sukasimas į krūvą, slidžios dangos barstymas specialiu mišiniu, 100 m2 kaina su PVM – 1,82 Eur.

   Laiptų, esančių bendro naudojimo teritorijose,  priežiūra žiemos laikotarpiu, 100 m2 kaina su PVM – 4,66 Eur.

   Mechanizuotas sniego valymas nuo šaligatvių prie daugiabučių namų, parkuose, skveruose, aikštėse, pėsčiųjų bei dviračių takuose, 100 m2 kaina su PVM – 0,42 Eur.

 

*- duomenys periodiškai tikslinami

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •