2019 m. vasario 14 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 50-as posėdis

2019 m. vasario 14 d. 10 val. šaukiamas  Anykščių rajono savivaldybės tarybos  50-as posėdis

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

POTVARKIS

Dėl Anykščių rajonO savivaldybės tarybos 50-ojo posėdžio sušaukimo

2019 m. sausio 31  d. Nr. 1-MP-

Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

š a u k i u   2019 m. vasario 14 d. 10 val.  Anykščių rajono savivaldybės tarybos  50-ąjį posėdį  ir   t e i k i u  svarstyti šį klausimą:

            1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (1-T-38)

            Pranešėja Danuta Gruzinskienė

            2. Dėl pritarimo Anykščių  rajono savivaldybės mero 2018 m. veiklos ataskaitai (1-T-39)

            Pranešėjas Sigutis Obelevičius

            3. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (1-T-37)

            Pranešėjas Sigutis Obelevičius

   

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas                                          Sigutis Obelevičius

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Jungtinis komitetų posėdis vyks 2019 m. vasario 12 d. (antradienį) – 10 val. Savivaldybės salėje

sprendimų projektai

komitetų darbotvarkės

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •