Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą įgyvendinant projektus pagal Nr.1.1.4.05 priemonę „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“

Kviečiame teikti paraiškas gauti finansavimą įgyvendinant projektus pagal Nr.1.1.4.05 priemonę...

   Anykščių rajono savivaldybės administracija kviečia visus sakralinio paveldo objektų savininkus ir valdytojus rengti paraiškas ir teikti finansavimui gauti projektus, kurie prisidėtų prie krašto sakralinio paveldo objektų, įregistruotų Kultūros vertybių registre arba Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje, išsaugojimo bei pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams.

Projektų paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. gegužės 5 d.  17 val.

Projektų atrankos konkurso prioritetai:

  1. sakralinio paveldo objektas įregistruotas Kultūros vertybių registre;
  2. papildomus finansavimo šaltinius turintys pareiškėjai (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos ir nuosavos pareiškėjo lėšos);
  3.   sakralinio paveldo objektai, kuriuose atliekami avarinės grėsmės pašalinimo darbai;
  4. sakralinio paveldo objektas yra teritorijoje, kurioje didelė sankaupa kultūros paveldo bei kitų objektų, pritaikytų kultūriniam turizmui.

Paraiškos gali būti teikiamos dviem būdais:

  1. Pristatant paraiškos originalą tiesiogiai į  Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių (atsakinga vyr. specialistė Daiva Stankevičienė, tel. (8 381) 46 539, el. paštas daiva.stankeviciene@anyksciai.lt ), Pareiškėjas pateikia kompiuteriu užpildytą paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta ir sunumeruota. Paskutinio  lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudas yra privalomas). Pareiškėjas paraišką privalo pateikti iki kvietime nurodytos datos įskaitytinai. Paraiškos originalas  pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba atsiunčiama paštu adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai.  Siunčiant paraiškos originalą paštu ant voko turi būti nurodyta priemonės Nr.1.1.4.05 „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“ pavadinimas.
  2. Pateikiant paraišką naudojantis elektroninėmis priemonėmis, paraiška turi būti užpildyta  lietuvių kalba Word formatu ir kartu su skenuotais pridedamais priedais teikiama naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

   Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės tarybos  2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-70 „ Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ priemonę Nr.1.1.4.05 „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu.   .

  Reikalavimai pareiškėjams ir paraiškoms, remiamos veiklos, tinkamos, netinkamos finansuoti projektų išlaidos, būtini ir rekomenduotini paraiškos priedai yra nurodyti 

 Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Daiva Stankevičienė, tel. (8 381) 46 539, el. paštas daiva.stankeviciene@anyksciai.lt 

 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •