Pasaulio anykštėnų kūrybos centre rengiamas apskritojo stalo susitikimas

Pasaulio anykštėnų kūrybos centre rengiamas apskritojo stalo susitikimas

   Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba š. m. sausio 27 d., penktadienį, 17 val. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre rengia apskritojo stalo susitikimą su Anykščių krašto politikos elito atstovais. Jame dalykiškoje aplinkoje numatoma aptarti.Anykščių urbanistinio memorandumo idėją ir formuluotes, susitikimo dalyviai pasidalins unikaliu asmeniniu požiūriu į tokią Anykštijos raidos perspektyvą.

   2022 m. liepos 23 d. Pasaulio anykštėnų 10-asis suvažiavimas pritarė šiam dokumentui, jį tuo metu Anykščių rajono savivaldybės vardu pasirašė meras Sigutis Obelevičius, Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu – Bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga.

   Memorandumas deklaravo konsoliduotą anykštėnų siekį įgyvendinti Anykščių urbanizmą kaip gyvenimo, veiklos ir materialios kūrybos metodą, paremtą gyvąja istorine praktika, grįsta pagarba paveldui, gamtinei aplinkai ir tradicijoms bei orientuota į ramią ir subalansuotą kultūrinę ekoevoliuciją.

   Pasaulio anykštėnų bendrija mano, kad šiemet pavasarį rengiamų savivaldos rinkimų išvakarėse juose dalyvaujantiems anykštėnams ypač aktualu pranešti Anykščių krašto bendruomenei apie vienijantį siekį ir esminį susitarimą, stengiantis padaryti Anykščius geriausiai Lietuvoje tinkama gyventi vieta, traukiančia gyventi jaunimą, kūrybininkus, intelektualus ir apskritai darbščius žmones – anykštėnus.

 

 

PAB informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •