Informacinis pranešimas dėl planuojamo vykdyti vaizdo stebėjimo Anykščių miesto viešose erdvėse metu planuojamų tvarkyti asmens duomenų

Informacinis pranešimas dėl planuojamo vykdyti vaizdo stebėjimo Anykščių miesto viešose erdvėse...

   Anykščių rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką ir fiksuoti teisės pažeidimus bei atlikti administracinių nusižengimų tyrimo veiksmus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais planuoja Anykščių miesto viešose erdvėse (miesto parkuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose, apžvalgos aikštelėse ir kt.) vykdyti vaizdo stebėjimą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą konkrečiuose Anykščių miesto teritorijose būtumėte informuojami informacine lentele (lipduku) dėl vykdomo vaizdo stebėjimo. Taip pat, savo interneto svetainėje skelbtume detalesnę informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis. 

1) Kokias teritorijas planuojame stebėti? Anykščių rajono savivaldybės administracija planuoja vykdyti Anykščių miesto:

 • parkų;
 • pėsčiųjų ir dviračių takų;
 • apžvalgos aikštelių;
 • automobilių stovėjimo aikštelių;
 • gatvių sankryžų;
 • vaikų žaidimų aikštelių;

vaizdo stebėjimą.

2) Kas būtų atsakingas už Jūsų asmens duomenų apsaugą? Mes: Anykščių rajono savivaldybės administracija Mūsų kodas yra: 188774637 Mūsų adresas: J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

3) Kokius Jūsų asmens duomenis planuojame tvarkyti? Anykščių rajono administracija planuotų tvarkyti Anykščių miesto viešose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis gautus Jūsų asmens duomenis: Jūsų atvaizdą vaizdo įraše. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras papildomai būtumėte informuojamas informacine lentele (lipduku) apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekvienoje stebimoje teritorijoje ir informaciniame pranešime skelbiamame interneto svetainėje.

4) Kodėl planuojame tvarkyti Jūsų asmens duomenis? Anykščių rajono savivaldybė planuoja tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdama:

 • užtikrinti visuomenės saugumą,
 • užtikrinti viešąją tvarką,
 • fiksuoti teisės pažeidimus,
 • atlikti tyrimo veiksmus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, tiriant administracinius nusižengimus.

5) Kam perduotume Jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • valstybės institucijoms (policijai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (vaizdo stebėjimo techninę priežiūrą vykdantiems tiekėjams ir pan.);

6) Ar perduotume Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų? Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodami.

7) Kiek laiko saugotume Jūsų duomenis? Anykščių rajono savivaldybė vaizdo stebėjimo įrašus planuoja saugoti iki 14 dienų.

8) Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl? Jūs neprivalote Mums pateikti jokios informacijos, tačiau, Jums lankantis Anykščių miesto viešose erdvėse, kuriose planuojama įrengti vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo kameras, Jūsų vaizdo įrašas butų užfiksuotas automatiškai.

9) Ar priimtumėte automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuotume? Automatiniai sprendimai nebūtų priimami, Jūs nebūtumėte profiliuojamas.

10) Kokios mano teisės? Jei pradėtume vykdyti vaizdo stebėjimą, aprašytą aukščiau, galėtumėte kreiptis į mus, kaip tai nurodyta šio pranešimo 11 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti vaizdo kamerų nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kamerų nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
 • ginčyti Jūsų duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11) Kur kreiptis jeigu turite klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, pareikšti nuomonę? Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar norėtumėte išsakyti savo nuomonę dėl to kaip mes planuojame rinkti, naudoti ir saugoti duomenis apie Jus arba (ir) norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į mus el. paštu info@anyksciai.lt

Taip pat savo nuomonę galite išsakyti mūsų skelbiamoje apklausoje.

https://apklausa.lt/f/apklausa-del-planuojamo-anyksciu-miesto-viesose-erdvese-miesto-parkuose-pes-q62zn6r.fullpage

 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •