Informacija dėl K. Ladigos g. 22, Anykščiai, daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

Informacija dėl K. Ladigos g. 22, Anykščiai,  daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo...

    Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-453 „Dėl daugiabučio namo K. Ladigos g. 22, Anykščiai, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“ namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi nuo 2019 m. liepos 1 d. skiriamas UAB Anykščių komunalinis ūkis.

    Administratoriaus skyriamas penkerių metų laikotarpiui iki 2024 m. birželio 30 d.

    Likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo pratęsimo termino pabaigos, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikš pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą iš naujo arba Savivaldybės administracija gaus namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus pradedama iš naujo.

    Nesant aukščiau nurodytų pageidavimų ir nusiskundimų,  bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui.

    Butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui arba sustabdyti jo įgaliojimus įsteigiant gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją ar sudarant jungtinės veiklos sutartį.

 

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •