Informacija dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo

Informacija dėl Anykščių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų...

   Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-50 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo pratęsimo“ nuo 2023 m. sausio 24 d. UAB Anykščių komunalinio ūkio skyrimas bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pratęstas šiems daugiabučiams namams:

  • Anykščių g. 15, Andrioniškis,
  • Čentupio g. 10, Rubikiai,
  • Dvaro g. 3, Aknystos,
  • Parko g. 2, Aknystos,
  • Sedelskytės g. 22, Čekonys,
  • Gintaro g. 22, Janušava,
  • Cvirkos g. 19, Kavarskas,
  • Cvirkos g. 42A, Kavarskas,
  • Ylos g. 6, Staškūniškis.

   Administratorius paskirtas penkerių metų laikotarpiui iki 2028 m. sausio 24 d.
   Likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikš pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą iš naujo arba Savivaldybės administracija gaus namų gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus pradedama iš naujo.
Nesant aukščiau nurodytų pageidavimų ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui.
   Butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui arba sustabdyti jo įgaliojimus įsteigiant gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją ar sudarant jungtinės veiklos sutartį.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •