Informacija dėl Anykščių rajono daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo

Informacija dėl Anykščių rajono daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų...

   Anykščių rajono savivaldybė, atsižvelgdama į tai, kad daugiabučio įgaliotas atstovas priėmė sprendimą nutraukti jungtinės veiklos sutartį, savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-617 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio skyrimo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“ nuo 2022 m. rugpjūčio 15 d. UAB Anykščių komunalinį ūkį paskyrė Laukų g. 7A, Kavarsko vs., Kavarsko sen.,  bendrojo naudojimo objektų administratoriumi.

   Administratorius paskirtas penkerių metų laikotarpiui iki 2027 m. rugpjūčio 14 d.
   Likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikš pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimą iš naujo arba Savivaldybės administracija gaus namų gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus pradedama iš naujo.
Nesant aukščiau nurodytų pageidavimų ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui.
Butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui arba sustabdyti jo įgaliojimus įsteigiant gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją ar sudarant jungtinės veiklos sutartį.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •