ĮGYVENDINTAS: „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

ĮGYVENDINTAS: „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ANYKŠČIŲ...

Projekto pavadinimas, numeris, priemonė: „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“, Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0001, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Projekto tikslas. Sudaryti sąlygas likusiems be tėvų globos vaikams augti bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir plėsti vaikų dienos centrų tinklą Anykščių rajono savivaldybėje.

Rezultatai: 

  • Įsigyti du gyvenamieji namai, kurie pritaikyti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai, kad likę be tėvų globos vaikai galėtų augti šeimos modeliui artimoje aplinkoje.
  • Išplėstas vaikų dienos centrų tinklas bei didinamas jų prieinamumas - naujiems lankytojams pritaikytos naujos erdvės Debeikiuose, Anykščių rajone, kuriomis naudosis 15-20 vaikų

Sutartis pasirašyta: 2019 m. rugpjūčio 14 d.

Projektų veiklų užbaigimas: 2023 m. vasario 28 d.

Bendra projekto vertė: 277 262,34 Eur

ES fondų lėšos: 244 216,00 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos: 33 046,34 Eur

Projekto vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris: VšĮ Šeimos idėjų centras, Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

Kontaktinis asmuo: Jolanta Jucevičienė, tel. +370 381 46524; el. p. jolanta.juceviciene@anyksciai.lt 

 

Projekto eiga (nuotraukos):

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •