SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS TRAUPIO SENIŪNIJOJE

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS TRAUPIO SENIŪNIJOJE

Projekto pavadinimas, numeris, priemonė – SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS TRAUPIO SENIŪNIJOJE NR.  20KL-KU-19-1-08574-PR001 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Veiklos sritis: „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Veikla: „Parama vietiniams keliams“

Projekto tikslai, uždaviniai – Skatinant ekonominę plėtrą Traupio seniūnijoje, užtikrinti galimybę subalansuotai teritorinei šio kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrai, kas skatintų kurti darbo vietas, padidintų šios vietovės gyvybingumą ir patrauklumą.

Siektini rezultatai –

  1. Išasfaltuota 0,3 km ilgio Žerkiškių gatvė;
  2. Pagerėjusios susisiekimo galimybės vykstantiems į/iš darbo vietiniams gyventojams;
  3. Pagerėjusios sąlygos turistams pasiekti lankomus objektus;
  4. Sumažėjusios išlaidos dėl gadinamų transporto priemonių;
  5. Padidėjęs vietovės patrauklumas steigti ir plėtoti verslą.

Sutartis pasirašyta – 2020 m. gegužės 25 d.

Projekto veiklų užbaigimas – 2021 m. gruodžio 15 d.

ES fondų lėšos – 142 249,20 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 25 102,80 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 42 084,00 Eur

Projekto vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konatkinis asmuo – Ema Abramovaitė, mob.  +370 687 03540; el. p. ema.abramovaite@anyksciai.lt

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •