1.1.5. Priemonė "Stiprinti bendruomeninę veiką savivaldybėse"

Priemonės 1.1.5. "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" IV ketv./metinė ataskaita

Priemonės 1.1.5 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” III ketvirčio ataskaita

SKIRTAS FINANSAVIMAS PIKTAGALIO KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL PRIEMONĘ 1.1.5 „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

(įsakymas pridedamas)


SKIRTAS FINANSAVIMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS PAGAL PRIEMONĘ 1.1.5 ,,STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE”


Skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Po 2020 m. birželio 22 d. įvykusio Anykščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio, įvertinus pateiktas paraiškas, priemonės 1.1.5 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimui liko 147,00 Eur suma.

Kviečiame Anykščių seniūnijos teritorijoje veikiančias rajono bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas (toliau – Pareiškėjas) nuo š. m. birželio 26 d. iki liepos 7 d. 16.45 val. (imtinai) teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Priemonę.

Konsultacijas Pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. teikia Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė, mob. 8 687 50731,  el. paštas loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Dokumentai


Pirmųjų Anykščių rajono seniūnijų ir Anykščių miesto išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai 

2020 m. paraiškų registras pagal priemonę 1.1.5 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ 1.1.5 „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE

Š. M. BALANDŽIO 14 D. ORGANIZUOJAMOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS DEŠIMTYJE ANYKŠČIŲ RAJONO SENIŪNIJŲ IR ANYKŠČIŲ MIESTE

 Įsakymas 1-AĮ-211 dėl lėšų skyrimo pagal 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas.

 

Paraiškos forma      Nešališkumo deklaracijos

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •