Atvirosios jaunimo erdvės

Atvirosios jaunimo erdvės

ATVIROJI JAUNIMO ERDVĖ – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje vykdomas atviras darbas su jaunimu (nesteigiant atskiro juridinio asmens struktūrinio padalinio, turinčio juridinio asmens statusą), grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą, nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.  Patalpa skirta ir pritaikyta atvirajam darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę.

Atvirosios jaunimo erdvės

 

 Pagrindiniai atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir visuotinės priežiūros įstatymas 

Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašas 

Jaunimo darbuotojų veiklos parašas 

Jaunimui teikiamų paslaugų aprašas 

ĮSAKYMAS DĖL DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE TVARKOS APRAŠO, MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU TVARKOS APRAŠO, ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

Rekomendaciniai dokumentai

DĖL REKOMENDACIJŲ ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ LANKYTOJŲ SKAIČIAVIMUI PATVIRTINIMO

Rekomendacijos atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimui 

 

Taip pat skaitykite:

Leidinys ,,Atviri jaunimo centrai – jaunimo poreikiams“ 

Atvirųjų jaunimo centrų praktinis gidas 

Atvirojo darbo su jaunimu gidas kokybės link 

,,Mokykis iš gatvės“ Darbo su jaunimu gatvėje praktinis gidas 

 

Mobilus darbas su jaunimu MOBILUSIS DARBAS SU JAUNIMU: Kodėl, kam ir kaip?

Mobilus darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veikloje, kuri vykdoma pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių.

Su mobilaus darbo standartu galite susipažinti čia.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •