Vietinis ūkis

Informacija apie paskirtą viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų (įskaitant ir paviršinių) tvarkytoją 

 Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų taikymo tvarkos bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 

Kapinių priežiūros aprašas

Kompostavimo aikštelėje priimamų atliekų datalus sąrašas 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schema  

Atliekų rūšiavimo atmintinė

Kompostui tinkamos atliekos

Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje priimamų atliekų detalus sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės 

Anykščių rajono savivaldybės stebimų papludimių vandens kokybės rezultatai

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų pavedimas

Finansinės paramos, diegiant Anykščių rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašas

Fizinių asmenų lankymosi apribojimai miško valdose:

Anykščių seniūnija 1
Anykščių seniūnija 2
Anykščių seniūnija 3
Anykščių seniūnija 4
Debeikių seniūnija 1
Debeikių seniūnija 2
Debeikių seniūnija 3
Kurklių seniūnija 1
Kurklių seniūnija 2
Skiemonių seniūnija 1
Skiemonių seniūnija 2
Skiemonių seniūnija 3
Svėdasų seniūnija 1
Svėdasų seniūnija 2
Svėdasų seniūnija 3
Troškūnų seniūnija 1

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •