Vietinis ūkis

Informacija apie paskirtą viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų (įskaitant ir paviršinių) tvarkytoją

Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisija 

Seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimas 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 

Kapinių priežiūros aprašas

Informacija apie patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą

Kompostavimo aikštelėje priimamų atliekų datalus sąrašas 

Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schema  

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita (2016 m.) 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (2017 m.) 

Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (2018 m.) 

Atliekų rūšiavimo rekomendacijos

Kompostui tinkamos atliekos

Didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje priimamų atliekų detalus sąrašas

Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės 

Metinės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos nekilnojamojo turto objektų kategorijoms 

Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai 

Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą taikymo tvarka 

Anykščių rajono savivaldybės stebimų papludimių vandens kokybės rezultatai

Fizinių asmenų lankymosi apribojimai miško valdose

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijų pavedimas

Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašas

„Finansinės paramos, diegiant Anykščių rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašas" 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •