Suskystintų naftos dujų balionų šalinimo planas

Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija dar 2019 m. parengė veiksmų planą, pagal kurį iš trijų (dviejų, jei mansardoje įrengtos gyvenamosios patalpos) ir daugiau aukštų daugiabučių namų  iki 2022 m pabaigos turės būti pašalinti dujų balionai.  

Šiam tikslui pasiekti (pagal Priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais" finansavimo sąlygų aprašą)  Vyriausybė iš biudžeto skyrė 10 mln. Eur, , iš kurių valstybės parama vienam butui, pašalinus dujų balioną, sieks iki 726 Eur su PVM.

Valstybės subsidijos renkantis alternatyvius energijos šaltinius:

  • iki 242 Eur su PVM subsidija daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimui ir (ar) pertvarkymui laiptinėse bei bendros paskirties patalpose, 
  • iki 242 Eur su PVM subsidija butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymui,
  • iki 242 Eur su PVM įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimui.

Siekiant, kad eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, paraiškas kompensacijoms gauti turės teikti daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu  Civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 26 d. paskelbus pirmąjį kvietimą interneto svetainėje www.apva.lt., daugiabučių namų gyventojai, kurių namai yra įtraukti į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) parengtus sąrašus, pagal kuriuos juose numatoma keisti dujų balionus alternatyviais energijos šaltiniais, ne vėliau kaip iki šių metų birželio 1 d., turės apsispręsti ir pasirinkti alternatyvų energijos šaltinį – elektrą arba gamtines dujas, jeigu iki namo jau yra įrengti gamtinių dujų įvadai.

Norintieji pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama,  darbus turės atlikti nuo paraiškos pateikimo dienos iki 2021 m. lapkričio 30 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

SVARBU. Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą, turi būti įtrauktas į VERT viešai skelbiamą daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, sąrašą.

2020 m. valstybės parama pasinaudojo  309 daugiabučių namų gyventojai iš 45 savivaldybių, dujų balionai pašalinti iš 5860 butų. Gyventojams išmokėta subsidijų suma siekia 3,86 mln. Eur.

Lietuvos energetikos instituto mokslininkų atlikta studija parodė, kad 50 litrų balionuose parduodamų suskystintų naftos dujų kainos ir elektros kainos, kurią sumokėtume ruošdami maistą ant indukcinės viryklės, skirtumas yra minimalus. Elektra ruošti maistą vidutiniškai yra tik 0,90 Eur. per mėnesį brangiau. Tačiau saugumo požiūriu nauda nepalyginamai didesnė – maistą ruošiant nenaudojant dujų balionų, tai yra ant elektros viryklės ar prisijungus prie gamtinių dujų skirstymo tinklo, užtikrinamas didesnis saugumas ne tik butui, bet ir visam namui, nes nėra baliono sprogimo pavojaus. Kartu tai yra gerokai patogiau – nereikia keisti dujų balionų ir juos eksploatuoti pagal nustatytus reikalavimus ir taip patirti papildomų išlaidų.

Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą (atnaujintą 2020 m.) galite rasti  čia.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais priemonės finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia.

Anykščių rajono savivaldybės atnaujintas sąrašas

Eil.

Gyvenamosios vietovės

Gatvės

Namo

Pastabos

Nr.

pavadinimas

pavadinimas

numeris

1

Anykščiai

Anykštos

25

 

2

Anykščiai

M. Valančiaus

4

 

3

Naujieji Elmininkai

A.Valmuso

3

 

4

Raguvėlės kaimas

Liepų

1

 

5

Raguvėlės kaimas

Anykščių

1A

 

6

Anykščiai

Vairuotojų

3

2021-02-15 papildytas sąrašas

7

Anykščiai

Vairuotojų

5

2021-02-15 papildytas sąrašas

2020 m. įgyvendinti projektai:

1

Naujieji Elmininkai

A. Valmuso

1

2020 m. įgyvendinti projektai

2

Dabužių I k.

Durpyno

18

2020 m. įgyvendinti projektai

3

Dabužių I k.

Durpyno

20

2020 m. įgyvendinti projektai

4

Dabužių I k.

Durpyno

22

2020 m. įgyvendinti projektai

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •