Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma

Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programos „ Darnios kurortinės plėtros programa“ priemonę Nr.1.1.4.05 „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Anykščių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl lėšų skyrimo Anykščių rajono savivaldybės stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, vykdomoms mokinių atostogų metu, ir jų finansavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės  projektų

Dėl Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos ir atrankos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. Lapkričio 28 d.  Sprendimo nr. 1-ts-352 „dėl Anykščių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos

Dėl Anykščių rajono savivaldybės sporto veiklos vykdymo projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Spalio 25 d. Sprendimo nr. 1-ts-278 „dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-27 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-352 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo, bei savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės sportininkų apdovanojimo tvarkos nustatymo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-278 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-325 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-231 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-65 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-381 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo šeimynoms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transportu maršrutais karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu

Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Anykščių rajono savivaldybės gyventojams nustatymo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-182 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės  turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuompinigių už Anykščių rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-352 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo, bei savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl UAB „Anykščių“ komunalinis ūkis teikiamų paslaugų įkainių nustatymo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020-2022 metų veiklos plano priemonę Nr.2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priėmimo į Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl seniūnijų gyventojams teikiamo šalto vandens kainos subsidijavimo“ pakeitimo


Dėl transporto organizavimo paslaugos

Dėl Anykščių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-128 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 7

Dėl Anykščių rajono mokyklų mokinių ir vaikų globos įstaigų gyventojų vežiojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Puntuko akmens ir medžių lajų tako komplekso teritorijoje tvarkos patvirtinimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatų patvirtinimo

Dėl 2018 m. nekilnojamo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės valdomų bendrovių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Anykščių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti viešųjų konkursų organizavimo, konkurso nuostatų patvirtinimo


Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-46 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės sportininkų ugdymo centrų, sporto kl.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Sprendimas Dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo

Sprendimas dėl 2016 m. žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 

Sprendimas dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo 

Sprendimas dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •