ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

71.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

72.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų išregistravimas

 

-

73.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra

 

-

74.

Ūkininko ūkio registravimas, duomenų teikimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

75.

Ūkininko ūkio išregistravimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

76.

Žemės ūkio valdų registravimas/registracijos duomenų atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

77.

Prašymo atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas

 

-

78.

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams

 

-

79.

Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas

 

-

80.

Fizinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

 

-

81.

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

82.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

 

-

83.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

84.

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas

 

-

85.

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas

 

-

86.

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

 

-

87.

Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas

 

-

88.

Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

 

-

89.

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

 

-

90.

Griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos nustatymas

 

-

91.

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas

 

-

92.

Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

 

-

93.

Konsultavimas ir paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus bei gyvulius  paraiškų gauti tiesiogines išmokas bei kitoms KPP priemonėms, priėmimas ir plotų įbraižymas.

 

-

94.

Konsultavimas ir išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų bei apleistų žemių aprašymas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS)

 

-

95.

Konsultavimas ir purškimų/sėjos registravimas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje(PPIS).

 

-

96.

Konsultavimas ir kraštovaizdžio elementų žymėjimas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje(PPIS).

 

-

97.

Informacijos teikimas žemės ūkio veiklos subjektams apie žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) bei žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED).

 

-

98.

Pareiškėjų informavimas apie pateiktose paraiškose išmokoms gauti, nustatytus neatitikimus bei jų taisymas.

 

-

99.

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas (priemonė 3.1.1.03 „Kaimo verslo ir investicijų veikla“)

Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

100.

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas (priemonė 3.1.1.03 „Kaimo verslo ir investicijų veikla“)

Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

101.

Teikimas įsigyti nenukirsto miško asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių

   

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •