TRANSPORTO, KOMUNALINIO ŪKIO PASLAUGOS

Eil. Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

31.

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

32.

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

33.

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

34.

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas

 

-

35.

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas 

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

36.

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

37.

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

38.

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

39.

Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

40.

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

41.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti Anykščių rajone paraiškų ir prašymų kompensuoti patirtas išlaidas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

42.

Leidimo gręžinio projektui rengti suderinimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •