SU STATYBA IR TERITORIJŲ PLANAVIMU SUSIJUSIOS PASLAUGOS

Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

43.

Specialiųjų reikalavimų išdavimas

 

https://planuojustatyti.lt/info-portal/;

44.

Leidimų statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us), atlikti statinio (-ių) kapitalinį remontą, atlikti statinio (-ių) paprastąjį remontą, pakeisti statinio (- ių) ar jo dalies (-ių) paskirtį, griauti statinį (-ius), išdavimas

 

https://planuojustatyti.lt/info-portal/;

45.

Informavimas apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą svetainėje www. anyksciai.lt

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin;

46.

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin;

47.

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

48.

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

49.

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

 Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

50.

Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui

 Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

51.

Teritorijų planavimo dokumento (bendrojo planavimo, specialiųjų planų, detaliųjų planų) rengimo, keitimo ir koregavimo inicijavimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

52.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas

 

 https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

53.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti planavimo sąlygų išdavimas, projektų derinimas

   

54.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

55.

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

56.

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

   

57.

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

   

58.

Žemės sklypų vertės nustatymo administravimas

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

59.

Prašymo paskelbti skelbimą apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.anyksciai.lt svetainėje

 

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

60.

Geodezinės, topografinės medžiagos bei erdvinių duomenų išdavimas naudojimas ir derinimas  

   

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •