SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGOS

Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

141.

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausymyno pildymas.2022-04

 Dokumentai

-

142.

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

 Dokumentai

-

143.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

144.

Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

145.

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 Dokumentai

-

146.

Išmokos vaikui skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

147.

Išmokų neįgaliesiems skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

148.

Paramos mirties atveju skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

149.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

150.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

151.

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

152.

Socialinės pašalpos skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

153.

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas

 Dokumentai

-

154.

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

155.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 Dokumentai

-

156.

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 Dokumentai

https://www.spis.lt/

157.

Vienkartinės pašalpos asmeniui (šeimai) skyrimas

 Dokumentai

-

158.

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas

 Dokumentai

-

159.

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir vienkartinių pašalpų jiems laidoti skyrimas

 Dokumentai

-

160.

Vienkartinių pašalpų už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius skyrimas

 Dokumentai

-

161.

 Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas  Dokumentai  

162.

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas Dokumentai  

163.

Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas Dokumentai  

164.

Maisto ir higienos prekių iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas Dokumentai  

165.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje Dokumentai  

166.

Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas Dokumentai  

167.

Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas Dokumentai  

168.

Prašymų dėl rūpybos asmeniui nustatymo priėmimas Dokumentai  

169.

Prašymų dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu ir globos neveiksniam ar rūpybos ribotai veiksniam asmeniui nustatymo priėmimas Dokumentai  

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •