CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO PASLAUGOS

Eil. Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

1.

Asmens vardo ir pavardės registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

2.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

3.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

4.

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

5.

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

6.

Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, papildymas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

7.

Įvaikinimo registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

8.

Mirties registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

9.

Gimimo registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

10.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

11.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

 Dokumentai

-

12.

Gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų įtraukimas į apskaitą

 Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

13.

Pažymos dėl deklaruotos gyvenamosios vietos išdavimas

 Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin

14.

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

15.

Santuokos registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

16.

Santuokos nutraukimo registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

17.

Tėvystės pripažinimo, tėvystės  (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

18.

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

19.

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

20.

Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

21.

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

 Dokumentai

https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis;

22.

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas

 Dokumentai

-

23.

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

 

-

24.

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

   

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •