Vykdomi projektai

 1. Socialinio būsto fondo plėtra Anykščių rajono savivaldybėje
 2. Anykščių rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį darkančius statinius
 3. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste
 4. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje
 5. Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis
 6. Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai
 7. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas
 8. Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas
 9. Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančiose A. Vienuolio progimnazijos patalpose
 10. Anykščių miesto A. Vienuolio progimnazijos modernizavimas
 11. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas
 12. Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Troškūnų, Viešintų, Svėdasų ir Kavarsko seniūnijose
 13. Buvusių naftos bazių teritorijų  sutvarkymas Anykščių rajono savivaldybės Debeikių seniūnijos Čekonių  kaime ir Debeikių miestelyje
 14. Mirgorodo (Ukraina) savivaldybės darbuotojų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas
 15. Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Troškūnų mieste ir Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime
 16. Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Debeikių, Andrioniškio, Skiemonių, Traupio, Kurklių seniūnijose
 17. Vandens resursų panaudojimas ekoturizmo plėtrai Latvijoje ir Lietuvoje / Learn eco travel
 18. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas)
 19. Tuberkuliozės gydymo skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje
 20. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Anykščių savivaldybėje
 21. Anykščių rajono Svėdasų senelių globos namų modernizavimas
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •