Projektas „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione / UrbArea“

Projektas „Jungtinis miesto drėgnų teritorijų valdymas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione /...

Projekto tikslas – sukurti novatorišką integruotą ir efektyvų metodą bendram tarpvalstybiniam miestų drėgnų teritorijų valdymui, didinti gyventojų sąmoningumą gamtos apsaugos, esančios arčiausiai gyvenamosiosios vietos, atžvilgiu.

Projekto trukmė –  2020 m. spalis  – 2022 m. rugsėjis.

Bendra projekto vertė – 376 140,43 Eur;

Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF);

ERPF finansavimas: 319 719,36 Eur;

Anykščių rajono savivaldybės dalis – 109 491,52 Eur;

ERPF lėšos – 93 067,79 Eur;

Savivaldybės biudžeto lėšos – 16 423,73 Eur;

Bendras programos ERPF finansavimas projektams finansuoti yra 69 600 000 Eur.

Už projektą atsakingas asmuo – Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė Ema Abramovaitė-Juškienė,  mob. 8 687 03540, el. p. ema.abramovaite@anyksciai.lt 

Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Už turinį atsako Daugpilio miesto taryba ir Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •