SKIRTAS FINANSAVIMAS 2018 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS PROJEKTAMS

SKIRTAS FINANSAVIMAS 2018 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS PROJEKTAMS

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-420 „Dėl finansavimo skyrimo 2018 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ priemonę Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ skirtas finansavimas visuomenės sveikatos projektams (pridedama).

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-423 „Dėl finansavimo skyrimo 2018 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ priemonę Nr. 4.1.2.03 „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“ skirtas finansavimas sveikatos priežiūros įstaigų projektams (pridedama).

Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė (Jablonskio g. 30, LT-29111 Anykščiai, 107 kab., tel. (8 381) 54316, el. paštas vaiva.daugelaviciene@anyksciai.lt).
Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano priemones Nr.1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašo 32 punktu, jei Savivaldybės skirta lėšų suma projekto įgyvendinimui yra mažesnė bei pareiškėjas prašė paraiškoje, tačiau pareiškėjas sutinka pasirašyti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, prieš pasirašydamas minėtą Sutartį turi teisę keisti projekto veiklos apimtis, nekeičiant paraiškoje aprašytos veiklos turinio, tikslų bei privalo Priemonę koordinuojančiam skyriui (Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė) pateikti patikslintą paraiškos 5 punkto lentelę „Projekto uždavinys (-iai), veikla(-os), planuojami rezultatai“ ir 6 punkto lentelę „Projekto biudžetas ir pagrindimas“.

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •