POTVARKIS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

POTVARKIS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 32-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

                                                                     

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

MERAS

POTVARKIS

Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 32-ojo posėdžio sušaukimo

2021 m. spalio 21 d. Nr. 1-MP-64

Anykščiai

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 111 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 12 ir 212 punktais, bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „ Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunktį ir siekdamas apriboti fizinį sąlytį bei taip užtikrinti galimos grėsmės sveikatai prevenciją,

š a u k i u  2021 m. spalio 28 d. 10 val. nuotolinį Anykščių rajono savivaldybės tarybos 32-ąjį posėdį ir t e i k i u svarstyti šiuos klausimus:                                  

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-TS-35 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-311).

            Pranešėja – Vida  Bužinskienė

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-27 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo (1-T-300).

            Pranešėjas – Marijus Paužuolis

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-221 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-301).

            Pranešėja – Inga Beresnevičiūtė

 1. Dėl Anykščių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (1-T- 320).

            Pranešėja – Daiva  Gasiūnienė

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-TS-241 „Dėl Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-321).

            Pranešėjas – Valentinas Vitkūnas

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1-TS-15 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-313).

            Pranešėja – Jurgita Banienė

 1. Dėl Anykščių rajono tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-378 „Dėl transporto organizavimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-314).

            Pranešėjas – Vaida  Laurukėnienė

 1. Dėl pritarimo ir finansavimo Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 3-iojo kvietimo projektams „Amatas kaip vaistas nuo atskirties (MED–CRAFT, Nr. LLI–532)“ ir „Amatas kaip tarptautinis turizmo projektas (TOUR de CRAFTS“, Nr. LLI–539)“ (1-T-312).
 2. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo NR. TS-323 „ Dėl viešosios įstaigos Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos steigimo“ pakeitimo (1-T-315).

            Pranešėja – Inga Eidrigevičienė

 1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-TS-34 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo” pakeitimo (1-T-319).

            Pranešėja – Jolanta Jucevičienė

 1. Dėl turto nurašymo (1-T-302).
 2. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos (1-T-303).
 3. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-TS-155 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (1-T-304).
 4. Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-91 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pripažinimo netekusiu galios (1-T-305).
 5. Dėl Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Anykščių rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (1-T-306).
 6. Dėl Anykščių rajono savivaldybės turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių vandenys“ ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl rajono savivaldybės administracijos seniūnijų teikiamų komunalinio ūkio paslaugų“ 6 punkto pripažinimo netekusiu galios (1-T-307).
 7. Dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamųjų daiktų pradinių pardavimo kainų nustatymo (1-T-308).
 8. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. Sprendimo Nr. 1-TS-71 „Dėl viešame aukcione parduodamo Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-309).
 9. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-TS-182 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (1-T-316).
 10. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių bei lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, nustatymo (1-T-317).
 11. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo (1-T-318).
 12. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-210 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ pakeitimo (1-T-310).

            Pranešėja – Vilma Vilkickaitė

Informacija. Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo ataskaita (už 2021 m. III ketv.)     

          Pranešėjas – Valentinas Vitkūnas

Informacija. Informacija apie atliktą Kompleksinį sociologinį tyrimą apie Anykščių rajono kultūros sektorių.

 Pranešėjas – Liutauras Kraniauskas

  

Meras                                                                                                                     Sigutis Obelevičius

Sprendimų projektai

 

TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

 

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. spalio 26 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,

Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val.,

Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

Komitetų darbotvarkės

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •