Mokykloms jau pristatomos naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės

Mokykloms jau pristatomos naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės

Penkias Anykščių rajono mokyklas – Anykščių A. Vienuolio progimnaziją, Anykščių A. Baranausko pagrindinę mokyklą, Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją, Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnaziją, Kavarsko pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą pasieks naujos gamtos ir technologinių mokslų mokymosi priemonės. Šiuo metu į mokyklas jau pristatomos tiekėjų UAB ,,Mokslo technologijos“ ir UAB ,,Biznio mašinų kompanija“ 1–4 klasėms skirtos mokymosi priemonės. Dalį iš šių priemonių bus galima naudoti ir matematikos bei informacinių technologijų pamokose. Gegužės mėnesio pabaigoje duomenų perdavimo sistemoje „Vedlys“ ( www.vedlys.smm.lt) skiltyje „Medžiaga mokytojams“ „1-4 kl.“ bus patalpinti pirmieji 1–4 kl. pamokų veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas priemones. Likusieji 8 aprašai ir vaizdo įrašai bus skelbiami ne ankščiau kaip liepos mėn. Priemonių pirkimas 5–8 kl. dar vykdomas.
Mokyklos priemonėmis aprūpinamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) pagal Jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą tarp Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •