Kviečiame teikti Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičių kandidatūras

Kviečiame teikti Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičių kandidatūras

   2021 m. spalio 7 d. vyks Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai. Kviečiame teikti Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičių kandidatūras.

   Siūlant kandidatus į seniūnaičius, kartu su siūlymu reikia pateikti:

1) rašytinį kandidato sutikimą;

2) kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3) kandidato gyvenimo aprašymą;

4) patvirtintą susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

   Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje siūloma jo kandidatūra. Seniūnaitis renkamas atviru balsavimu seniūnaitijos gyventojų susirinkime.

   Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

3) yra tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

4) yra teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

   Kandidato sutikimo formą galite rasti adresu www.anyksciai.lt arba Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijoje Vytauto g. 2, Troškūnai. Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu gina.petraskiene@anyksciai.lt arba perduoti Troškūnų seniūnijos pavaduotojai. Pasiūlymai priimami iki 2021 m. spalio 4 d.

   Papildomą informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Gina Petraškienė, tel. (8 381) 56424; el. p. gina.petraskiene@anyksciai.lt 

   Troškūnų seniūnijos Vaidlonių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai vyks 2021 m. spalio 7 d. 16 val. Troškūnų seniūnijos patalpose (Vytauto g. 2, Troškūnai).

 

 

 

Troškūnų seniūnijos informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •