KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA

   2021 m. liepos 28 d.13 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

Dvarionių dvarvietės (25184), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Dvaronių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Dvarionių dvarvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: patikslinti dvarvietės teritoriją, ją padidinant (sutapatinant su kadastriškai matuoto gretimo sklypo ribomis), vadovaujantis NKPAĮ 11 straipsnio 7 dalies nuostatomis neapibrėžti apsaugos zonos, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), regioninį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

    Svėdasų dvarvietės (12211), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Svėdasų mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Svėdasų dvarvietė Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: 2020-11-04 raštu Nr. (9.52 E)2-2598 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją. 

Akto parengimo tikslai/motyvai: nustatyti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija ir apsaugos zona.

Aktu siūloma: patikslinti dvarvietės teritoriją, ją padidinant (į teritoriją papildomai patektų preliminariais matavimais suformuotas žemės sklypas, atsižvelgiant į 2020 m. šiame sklype aptiktų radinių sankaupas), apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (šiaurės vakarų kryptimi), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •