Kultūros paveldo departamento informacija

Kultūros paveldo departamento informacija

   2021 m. spalio 25 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Posėdžio metu planuojama svarstyti:

   Namo, Anykščių r. sav., Anykščių m., Vilniaus g. 8A,  apsaugos reikalingumo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto Namui, Anykščių r. sav., Anykščių m., Vilniaus g. 8A, rengimo tikslingumo.

   Papildoma informacija: Namas patenka į Anykščių miesto istorinės dalies (u. k. 17071) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-1535 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

   Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastato (46333), Anykščių r. sav., Anykščių sen., Anykščių m., Vilniaus g. 4, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

   Akto parengimo pagrindas - Pastatas patenka į Anykščių miesto istorinės dalies (u. k. 17071) teritoriją ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-02-10 aktu Nr. KPD-AV-1535 pripažintas kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

   Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais suteikti apsaugą Pastatui (46333), nustatyti vertingąsias savybes, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

 

 

Kultūros paveldo departamento informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •