Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 vasaris
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-08-08

Startuoja nauja bendruomenių rėmimo programa

2017 m. liepos 27 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašą. Šia Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikio tenkinimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos įgyvendinti Priemonę skiriamos savivaldybių administracijoms pagal Valstybės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus duomenis apie asmenų, mokančių gyventojų pajamų mokestį, skaičių savivaldybėse: 2017 m. – už 2013–2015 mokestinius metus, 2018 m. – už 2014–2016 mokestinius metus, 2019 m. – už 2015–2017 mokestinius metus. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-293 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais sąrašo patvirtinimo“ Anykščių rajono savivaldybei 2017 m. Priemonės įgyvendinimui skirta 21 453,00 eurų suma. Skirtos lėšos bus panaudotos tik Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintoms veikloms, tenkinančioms viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius įgyvendinti: socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams, vaikų ir jaunimo užimtumas; kultūrinė ir švietėjiška veikla; sporto ir sveikatinimo veikla; bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla; bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Paraiškas projektams įgyvendinti galės teikti bendruomeninės, nevyriausybinės ir religinės bendruomenės veikiančios 11 Anykščių rajono teritorijų:

 1. Andrioniškio seniūnijos teritorija (Andrioniškio dešinioji, Andrioniškio kairioji, Mikierių, Padvarninkų, Pasmodų, Sedeikių seniūnaitijos);
 2. Anykščių seniūnijos 1-oji teritorija (Ažuožerių, Rubikių, Burbiškio, Naujųjų Elmininkų, Piktagalio, Senųjų Elmininkų, Šlavėnų seniūnaitijos);
 3. Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos 2-oji teritorija (Keblonių, Niuronių, Pagirių, Vikonių seniūnaitijos);
 4. Debeikių seniūnijos teritorija (Aknystų, Aušros, Čekonių, Debeikių, Leliūnų, Varkujų seniūnaitijos);
 5. Kavarsko seniūnijos teritorija (Dabužių, Janušavos, Kavarsko centrinės, Kavarsko kaimiškoji, Kavarsko-Paryžiaus, Svirnų, Šerių, Šovenių, Zaviesiškio seniūnaitijos);
 6. Kurklių seniūnijos teritorija (Kurklių II kaimo, Kurklių, Staškūniškio seniūnaitija);
 7. Skiemonių seniūnija teritorija (Mačionių, Pūstalaukių,  Skiemonių seniūnaitijos);
 8. Svėdasų seniūnijos teritorija (Svėdasų, Butėnų, Daujočių, Grikiapelių, Kunigiškių, Vaitkūnų seniūnaitijos);
 9. Traupio seniūnijos teritorija (Levaniškių, Traupio seniūnaitijos);
 10. Troškūnų seniūnijos teritorija (Latavėnų, Mitošiūnų, Nausėdos, Smėlynės, Surdegio Troškūnų, Vaidlonių, Vašuokėnų seniūnaitijos);
 11.  Viešintų seniūnijos teritorija (Papilių, Viešintėlių, Viešintų seniūnaitijos).

Direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo 11 teritorijų.

Paraiškas vertins Išplėstinės seniūnaičių sueigos. Planuojamas 2017 m. paraiškų teikimo terminas – š. m.  rugsėjo mėn. Informaciją dėl Priemonės įgyvendinimo teikia Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė (8 381 5 90 12, mob. 8 687 50731, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Anykščių r. savivaldybės informacija 

s