Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 sausis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-09-06

Šaukiama išplėstinė Kurklių seniūnijos seniūnaičių sueiga

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-141 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“, 15 ir 30 punktu bei Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-243 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, 6, 9, 29.5 punktais, šaukiama  išplėstinė Kurklių seniūnijos seniūnaičių sueiga.

Išplėstinės sueigos data: 2017-09-12 laikas 14.00 val.

Išplėstinės sueigos vieta: Kurklių seniūnijos salė

 

Darbotvarkė:

1. Dėl sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.

2. Dėl prioritetinių ir vykdytinų veiklų Kurklių seniūnijos teritorijoje, įgyvendinant priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", nustatymo.

3. Dėl maksimalaus vienai paraiškai pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" skiriamų lėšų limito bei paraiškų vertinimo kriterijų nustatymo.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje kviečiami dalyvauti Kurklių seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičiai ir minėtos seniūnijos teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninės organizacijos, ketinančios dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, turi pateikti sueigą organizuojančiam asmeniui (seniūnui) pranešimą dėl dalyvavimo sueigoje, nurodant deleguojamo atstovo kontaktinius duomenis bei įgaliojimo terminus.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti Kurklių seniūnijos teritorijoje, veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai bus įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

Kontaktinis asmuo: Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus

 tel. 8 611 30021, 8 381 49275, el. paštas algimantas.jurkus@anyksciai.lt

 

Kurklių seniūnijos informacija

s