Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 sausis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-11-14

Paslaugų (ir asmenų) aptarnavimo kokybės įvertinimas Anykščių rajono savivaldybėje

Kviečiame dalyvauti apklausoje-tyrime, kurio tikslas išsiaiškinti Anykščių rajono gyventojų nuomonę apie Anykščių rajono savivaldybės, jos struktūrinių padalinių, įvairių tarnybų darbą, teikiamų paslaugų kokybę. Tyrimo rezultatai bus naudojami siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektą, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Anykščių rajono gyventojų apklausos ir tyrimo klausimynas bei įgyvendinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtinta „Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika“.

Daugiau informacijos apie planuojamą projektą: Utenos regiono plėtros tarybos 2017-07-26 sprendimu Nr. 51/7S-31 patikslintas Utenos regiono plėtros 2014–2020 metų planas, įtraukiant į jį Anykščių rajono savivaldybės administracijos planuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Anykščių savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Minėtu projektu numatoma gerinti asmenų aptarnavimą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, tačiau prieš pateikiant projekto paraišką gauti finansavimą, vadovaujantis aukščiau paminėtos priemonės finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis, būtina įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę Anykščių rajono savivaldybės administracijoje ir nustatyti esamą vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, identifikuoti tobulintinas paslaugų teikimo sritis.

Dalyvauti apklausoje galite paspaudę čia.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

s