Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 sausis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-11-09

Kvietimas kultūros srities ne pelno siekiančioms organizacijoms teikti kandidatus į Anykščių rajono savivaldybės NVO tarybą

Vadovaudamasi Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2015 m. kovo 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-109 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9-12 punktais, Anykščių rajono savivaldybė kviečia kultūros srities bendruomenines ir nevyriausybinių organizacijas iki 2017 m. lapkričio 15 d. teikti kandidatus į 2018–2020 m. kadencijos Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba).

NVO taryba nėra juridinis asmuo. NVO tarybos nariams už dalyvavimą NVO tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. NVO tarybos veiklos tikslas - užtikrinti NVO palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Anykščių rajono savivaldybėje.

Organizacijos pasiūlymus pateikia raštu Savivaldybės administracijai. Pasiūlyme nurodoma atstovaujama sritis, siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. pašto adresas, telefonai (ai), pareigos organizacijoje). Prie pasiūlymo pridedama organizacijos nuostatų (įstatų) kopija. Pasiūlymą pasirašo organizacijos vadovas.

Lapkričio 16 d. 17.10 val. Anykščių rajono savivaldybės III a. salėje vyks kultūros srities kandidatų į NVO tarybą susirinkimas. Susirinkimo metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų dauguma išrinks vieną atstovą į NVO tarybą atstovauti kultūros sritį.

Dokumentai priimami Anykščių rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (J. Biliūno g. 23, 212 kab.) Informacija teikiama: tel. (8 381) 5 90 12, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt. Organizacijos dokumentus gali teikti ir naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

Detaliau apie NVO tarybą, jos funkcijas, teises galima pasiskaityti Savivaldybės interneto svetainėje http://www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/anyksciu-rajono-savivaldy-yrad.html.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

s