Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 sausis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-03-15

Kviečiame teikti paraiškas gauti Savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti

       Kviečiame iki 2017 m. balandžio 3 d. 17 val. teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti (priemonė 6.1.2.22) Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių valandų. Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

      Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas (toliau – Programos vykdytojas), Savivaldybei paskelbus konkursą, „Vienam langeliui“ pateikia:

1. Paraišką neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar tęstinio mokymosi programų atrankos konkursui (toliau – Paraiška; 1 priedas). Teikėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos. Savivaldybės administracijos „Vienam langeliui“ pateikiama pasirašyta ir antspaudu (jei lėšų gavėjas antspaudą privalo turėti) patvirtinta paraiška (taip pat ir elektroninėje laikmenoje).

2. dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre) ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

Konkursui teikiami šie dokumentai:

              2.1. įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo ir nuostatų/įstatų patvirtintos kopijos;

              2.2. preliminarus programoje dalyvaujančių suaugusiųjų sąrašas;

              2.3. programos vykdytojo (asmens) gyvenimo ir veiklos aprašymas (CV);

       Paraiška ir dokumentai turi būti parašyti valstybine lietuvių kalba (visi prie paraiškos pridėti dokumentai nevalstybine kalba turi būti išversti į lietuvių kalbą), tvarkingi, atspausdinti, susegti, puslapiai sunumeruoti ir pateikti užklijuotame bei užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijai". Ranka užpildytos paraiškos nevertinamos.

                  Plačiau apie paraiškų teikimą skaitykite čia

   Pridedama:

     Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas;

  Paraiška (1 priedas);

  Paraiškos tinkamumo vertinimas (2 priedas);

  Paraiškos ekspertinis vertinimas (3 priedas).

      Šių programų įgyvendinimą koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, K. Ladigos g. 1, LT-29111 Anykščiai, 210 kab., tel. (8 381) 58 082, el. paštas nijole.pranckeviciene@anyksciai.lt

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

s