Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 kovas
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Visi
s

*print*Naujienos

2017-08-10

Įsigalios nauja mokyklų higienos norma

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių skyrius informuoja, kad nuo 2017 m. rugsėjo  1 d. įsigalios nauja Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Ši higienos norma nustato pagrindinius mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas įrengimo ir jose vykdomo ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus. Ji netaikoma profesinio mokymo įstaigoms.

Nauja higienos norma papildyta reikalavimu, kad sporto salėje, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse, elektronikos mokymo kabinete, mokomojoje virtuvėje, tekstilės mokymo kabinete reikalinga turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį.

Draudžiama sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus nuodinguosius augalus mokyklose, kuriose ugdomi 7(6)-10 metų mokiniai, mokiniai turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas ugdymo programas. Priede nurodyti augalai, galintys kelti pavojų mokinių sveikatai, gali būti auginami tik mokiniams nepasiekiamose vietose.

Kad vaikų laikysena būtų taisyklinga mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose stalai ir kėdės turi atitikti jų ūgį, kad sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90o kampu, visa pėda turi remtis į grindis;  stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo  ranka per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90o kampu.

Pasikeitė cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas gamtos mokslų kabinetuose. Gamtos mokslų kabinetuose turi būti visų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas ir jų saugos duomenų lapai; cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi paženklintose talpose mokiniams neprieinamose vietose; mokiniai atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais turi dėvėti asmenines apsaugos priemones, pagal saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją ir paženklintos CE ženklu. Mokyklos sklype ir teritorijoje draudžiama naudoti toksiškas, kancerogenines, mutagenines, toksiškai veikiančias reprodukciją, toksiškas konkrečiam organui chemines medžiagas ir mišinius.

Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse grindų danga turi būti nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrengimų turi būti elektros srovei nelaidūs kilimėliai. Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse ir mokomojoje virtuvėje mokiniai turi dirbti vilkėdami tinkamo dydžio darbine apranga (chalatu, prijuoste ar pan.).

Pasikeitė dirbtinio apšvietimo ir mikroklimato reikalavimai. Bendras dirbtinis apšvietimas mokymo klasėse ir kabinetuose 300-500 lx,  sporto salėje 300 lx, aktų salėje 200 lx, persirengimo kambaryje, drabužinėje, tualete, duše 20 lx, laiptinėse 150 lx, koridoriuose 100 lx. Oro temperatūra mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje šaltuoju metų laiku turi būti 18-22 oC, šiltuoju - ne aukštesnė kaip 28 oC; sporto salėje šaltuoju metų laiku  15-17 oC, šiltuoju -  ne aukštesnė kaip 24 o C; persirengimo kambariuose ir dušuose  ne žemesnė kaip 20 oC.

Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas. Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis. Draudžiama skirti mokiniams  naudoti valymo priemones ir biocidinius produktus, skirtus profesionaliesiems naudotojams.

Pasikeitė ir mokinių ugdymo proceso organizavimo reikalavimai. Per dieną 1 klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 klasėse - 6 pamokos, 5-10 klasėse ir gimnazijos I-IV klasėse - 7 pamokos. Pamokų trukmė 1 klasėse ne ilgesnė kaip 35 min., kitose klasėse - 45 min. Jei ugdymas organizuojamas kita forma, nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min. Šio punkto nuostatos netaikomos mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimams (brandos egzaminams ir kitiems mokymosi pasiekimų patikrinimo būdams). Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min. Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums. Pritarus mokyklos tarybai pertraukų trukmė gali būti koreguojama, bet negali būti trumpesnė kaip 5 min. Pertraukoms per dieną 1-4 klasėse turi būti skiriama 1 val. 10 min., 5-10 klasėse, I-IV gimnazijos klasėse - 1 val. 20 min.

Mokiniai iki 18 metų ugdymo procese turi dalyvauti pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1 / a) išduotą ne anksčiau kaip prieš metus. Šio punkto nuostatos netaikomos ligoninių mokykloms.

Sukurkime sąlygas, kad mokinys augtų sveikas, mokytųsi sveikoje ir saugioje aplinkoje!

    

    

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Utenos departamento Anykščių skyriaus informacija

s