Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 kovas
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Visi
s

*print*Naujienos

2017-04-21

2017 m. balandžio 27 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 27-asis posėdis

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS

POTVARKIS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 27-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2017 m. balandžio 20 d. Nr. 1-MP-25
Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
š a u k i u 2017 m. balandžio 27 d. 10 val. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 27-ąjį posėdį ir t e i k i u svarstyti šiuos klausimus:
1. Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaitai (1-T-177)
2. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo (1-T-176)
Pranešėjas Kęstutis Tubis
3. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo (1-T-154)
4. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (1-T-202)
Pranešėja Danuta Gruzinskienė
5. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-TS-279 „Dėl Anykščių rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (1-T-156)
6. Dėl pritarimo Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininko 2016 metų veiklos ataskaitai (1-T-180)
Pranešėjas Algirdas Žalkauskas
7. Dėl priemokos nustatymo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (1-T-178)
8. Dėl Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (1-T-179)
Pranešėjas Alfredas Bulotas
9. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų (1-T-205)
10. Dėl Anykščių miesto Pašventupio gatvės rekonstravimo (1-T-204)
Pranešėjas Nikolajus Stanislavovas
11. Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (1-T-167)
Pranešėjas Artūras Juozas Lakačauskas
12. Dėl lengvojo automobilio įsigijimo (1-T-181)
Pranešėja Gintarė Noliūtė
13. Dėl hidrotechnikos komplekso nuomos (1-T-186)
Pranešėjas Audronius Juodis
14. Dėl žemės sklypų ar jų dalių paėmimo visuomenės poreikiams (1-T-197)
15. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Anykščių rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje (1-T-199)
Pranešėja Jurgita Gudelevičienė
16. Dėl viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vyr. gydytojo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo ir įstaigos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (1-T-191)
17. Dėl viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo ir įstaigos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (1-T-192)
18. Dėl viešosios įstaigos Anykščių rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo ir įstaigos 2017 metų veiklos užduočių patvirtinimo (1-T-193)
19. Dėl triukšmo rodiklių Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo (1-T-194)
Pranešėja Vaiva Daugelavičienė
20. Dėl renginių organizavimo Anykščių rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo (1-T-171)
21. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-286 „Dėl viešosios įstaigos Anykščių turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo (1-T-170)
Pranešėja Audronė Pajarskienė
22. Dėl pritarimo Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis" vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-159)
23. Dėl pritarimo Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis" vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-165)
24. Dėl pritarimo Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė" vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-166)
25. Dėl pritarimo Anykščių r. Traupio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 m. ataskaitai (1-T-160)
26. Dėl pritarimo Anykščių r. Kurklių S. Kairio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 m. veiklos ataskaitai (1-T-155)
27. Dėl pritarimo Anykščių r. Debeikių pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-163)
28. Dėl pritarimo Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-173)
29. Dėl pritarimo Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-158)
30. Dėl pritarimo Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-162)
31. Dėl pritarimo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 2016 metų vadovo ataskaitai (1-T-174)
32. Dėl pritarimo Anykščių kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų ataskaitai (1-T-182)
33. Dėl Anykščių rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų patvirtinimo (1-T-185)
34. Dėl Anykščių rajono savivaldybės vaikų lopšelių-darželių darbuotojų maitinimo (1-T-200)
Pranešėja Nila Mėlynienė
35. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-14 sprendimo „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2017-2019 metų veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo (1-T-161)
36. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-TS-375 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012-2019 metų plėtros plano tvirtinimo" pakeitimo (1-T-175)
37. Dėl pritarimo projektui ,,Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas)" (1-T-183)
38. Dėl pritarimo projektui ,,Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir tiesiant Obelų g." (1-T-184)
39. Dėl dalyvavimo INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Open Leadership" ir projekto veiklų finansavimo (1-T-168)
Pranešėjas Mantas Vaičiulevičius
40. Dėl socialinio būsto nuomos kaip savivaldybės būsto rinkos kainomis (1-T-187)
41. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių šiluma" direktoriaus ataskaitai (1-T-190)
42. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių su akcine bendrove Lietuvos paštu atnaujinimo (1-T-164)
43. Dėl statinių perdavimo Anykščių rajono savivaldybės administracijai (1-T-169)
44. Dėl Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos (1-T-195)
45. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio direktoriaus ataskaitai (1-T-196)
46. Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Anykščių kultūros centrui (1-T-188)
47. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių vandenys" direktoriaus ataskaitai (1-T-189)
48. Dėl sutikimo nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti turtą (1-T-198)
49. Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės atstovui dalyvauti viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" visuotiniame dalininkų susirinkime (1-T-201)
50. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Anykščių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (1-T-203)
51. Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimą nutraukti negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos sutartį su Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (1-T-157)
Pranešėja Audronė Savickienė
• Anykščių rajono savivaldybės administracijos informacija
Pranešėjas Audronius Gališanka
• Informacija. Anykščių rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo ataskaita (už 2017 m. I ketv.).
Pranešėjas Valentinas Vitkūnas

Meras Kęstutis Tubis

Sprendimų projektai

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2017 m. balandžio 25 d. (antradienį)
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis - 10 val. III a. 304 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto posėdis - 11 val. II a. 206 kab.
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis - 13 val. I a. 110 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis - 15 val. III a. 304 kab.

Komitetų darbotvarkės

s